Hľadaj

V Ríme si pripomenuli storočnicu Antona Neuwirtha za účasti kard. Tomka

„Liečiť zlo láskou“ – toto osobné heslo MUDr. Antona Neuwirtha, lekára, intelektuála, politického väzňa, kresťansko-demokratického politika a veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici v rokoch 1994-1998, rezonovalo pri pripomienke na pôde Večného mesta na jeho nedožité sté narodeniny v piatok 22. januára.

Svätej omši o 16.30 v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda za účasti veľvyslanca SR pri Svätej stolici Mareka Lisánskeho a predstaviteľov slovenského života v Ríme predsedal kardinál Jozef Tomko.

Rektor kolégia Pavol Zvara v homílii predstavil Antona Neuwirtha ako človeka vnímajúceho svoj život a povolanie v kategóriách Božej lásky, čo ho viedlo k osobnej odpovedi v podobe sebadarovania. Ako najvýstižnejšiu charakteristiku jeho osobnosti citoval jeho vyznanie z knihy Liečiť zlo láskou: „Rád by som dal svoj život ako dar tým, ktorí tu žijú so mnou. Ako aj tým, čo prídu po mne“.

Svojím duchovným i profesionálnym formátom sa doktor Neuwirth zaradil medzi tie veľké osobnosti Slovenska, ktoré potrebujú naše nové generácie, vrátane politikov, vyhľadávať, objaviť ich ako vzory a inšpirovať sa nimi, pripomenul rektor Zvara.

Myšlienky z homílie rektora Pavla Zvaru

Na renomé diplomata i morálny rozmer osobnosti prvého slovenského veľvyslanca pri Svätej stolici po vzniku SR v roku 1993 poukázal súčasný veľvyslanec pri Vatikáne Marek Lisánsky v príhovore na záver slávnosti týmito slovami: „Jeho celoživotné pôsobenie ako lekára i diplomata, politického väzňa i kresťanského politika, intelektuála i humanistu sa nieslo v duchu pravdy, hodnoty humanity a pomoci druhým“.  

Z príhovoru veľvyslanca Mareka Lisánskeho

Príbuzných doktora Neuwirtha reprezentovala jeho vnučka p. Veronika Záborská, dlhodobo žijúca v Ríme. Vo svedectve, s ktorým sa podelila v závere,  pripomenula zároveň aj svojho druhého starého otca, akademického maliara Ladislava Záborského, ktorého nedožité sté narodeniny pripadajú na rovnaký dátum.

Z príhovoru Veroniky Záborskej, vnučky

Medzi troma desiatkami zástupcov slovenskej komunity v Ríme bol prítomný aj veľvyslanec SR v Taliansku Ján Šoth. V kaplnke a vstupnej hale kolégia sa na slávení zúčastnili pri zachovaní zdravotných predpisov diecézni i rehoľní kňazi, komunita Milosrdných sestier sv. Vincenta a niekoľko laikov. Spolu s predstavenými kolégia koncelebrovali pri oltári P. Ján Ďačok a Mons. Ján Dubina.

Pracovníci veľvyslanectva zabezpečili internetový priamy prenos. Po skončení slávnosti, ktorá i napriek striedmosti vynútenej pandémiou dýchala atmosférou srdečnosti a vďačnosti, sa niektorí z účastníkov podelili pre Vatikánsky rozhlas s osobnými spomienkami.

Kardinál Jozef Tomko vo svojej spomienke zdôrazňuje medzi výnimočnými kvalitami doktora Neuwirtha aj jeho ľudskú a duchovnú-teologickú hĺbku. Cituje slová obdivu, ktoré počul z úst iných diplomatov pri Svätej stolici, ako dôkaz, že slovenský veľvyslanec požíval v doplomatickom zbore mimoriadnu úctu.

Kard. Tomko: Náš veľvyslanec požíval v Ríme mimoriadnu úctu
Svedectvo p. Veroniky Záborskej, vnučky
Spomienky kňaza a lekára Jána Ďačoka SJ

Fotogaléria FB

(Pripravil Jozef Bartkovjak SJ)

23 januára 2021, 09:38