Hľadaj

V Compostele začali Svätojakubský jubilejný rok s posolstvom pápeža Františka

V španielskom Santiagu de Compostela slávnostne otvorili Svätojakubský jubilejný rok 2021 s mottom „Vyjdi zo svojej zeme“. Svätý Otec František pri tejto príležitosti zaslal osobitné posolstvo.

Po slávnostnej procesii vo štvrtok 31. decembra arcibiskup Santiaga de Compostela Mons. Julián Barrio Barrio symbolickým úderom kladiva otvoril Svätú bránu pútnickej Baziliky sv. Jakuba so slovami: „Svätý apoštol, pomôž, aby sa z tohto miesta posilňovala nádej, ktorá pomáha prekonávať úzkostné obavy zo súčasnosti a skepticizmus, brániaci v prejavovaní dobročinnej lásky“.  

Pri slávnosti za účasti apoštolského nuncia v Španielsku Mons. Bernardita Auzu, kardinála Rouca Varelu a viacerých španielskych biskupov vyjadril miestny arcibiskup Mons. Barrio vďaku Svätému Otcovi za zaslané posolstvo.

Motto tohtoročného Svätojakubského jubilea znie „Vyjdi zo svojej zeme“, čo vychádza z nápisu vítajúceho pútnikov na hlavnom vstupnom portáli baziliky (Pórtico de la Gloria): „Vyjdi zo svojej zeme. Apoštol ťa očakáva“ (Sal de tú Tierra. El Apóstol te espera).

Pápež František vo svojom posolstve pripomína, že zvolené motto je odkazom na slová sv. Jána Pavla II., ktorý v roku 1999 v posolstve k Svätojakubskému jubileu napísal: „Tak ako Abrahám,  pútnici, ktorí kráčali v priebehu stáročí smerom k „finis terrae“, zanechali svoj dom, aby sa vydali hľadať tú zem, ktorú im Pán ukáže (porov. Gn 12,1), opúšťali klamlivé istoty svojho malého sveta, aby sa vložili do Božích rúk“.

Vo svojom posolstve pápež František v tomto duchu píše, že „putovanie je ako proces obrátenia, ktorý sa začína v zemi, z ktorej vychádzame a uzatvára sa vo vlasti, ku ktorej smerujeme“. Znamená to „kráčať ako misionárski učeníci, oživujúc si v srdci Pánov príkaz byť jeho svedkami až po kraj sveta“ (Sk 1,8).

Svätojakubských pútnikov Svätý Otec povzbudzuje zastaviť sa v rozjímaní pred vstupným portálom Baziliky sv. Jakuba a „kontemplovať vľúdny pohľad Ježiša, milosrdného sudcu, ktorý nám s otvoreným náručím ponúka svoje odpustenie a prijíma nás do svojho domu“.

Ako druhé radí venovať vrúcny pohľad aj postave svätého apoštola Jakuba, zobrazeného ako pútnika, a „objať spolu s ním celú Cirkev, uvedomujúc si, že ona nie je abstraktnou inštitúciou, ale je stelesnená vo «svätcoch zo susedných dverí», aby nám ukazovala cestu viery, ktorú vyznávame“.

A do tretice pápež František odporúča každému pútnikovi účasť na slávení Eucharistie so zvukmi zvonov, dymom kadidla, spevmi a modlitbami a cítiť sa súčasťou Božieho ľudu spievajúceho Bohu svojimi tradíciami pieseň chvály.

Pripomeňme, že Svätojakubský jubilejný rok sa slávi zakaždým, keď sviatok svätého Jakuba Staršieho 25. júla pripadne na nedeľu. Predchádzajúci jubilejný rok sa slávil v roku 2010, ďalší bude v roku 2027. Tradícia takýchto slávení siaha do roku 1122.

-jb-

Aktualizované: 4.1.2020, 18:12

04 januára 2021, 17:16