Hľadaj

Mons. Tadeusz Kondrusiewicz pri slávení vianočnej omše 24. decembra 2020 v Minsku Mons. Tadeusz Kondrusiewicz pri slávení vianočnej omše 24. decembra 2020 v Minsku 

Svätý Otec prijal odstúpenie arcibiskupa Kondrusiewicza z dôvodu veku

Pápež František prijal odstúpenie arcibiskupa metropolitu Minska-Mohileva Mons. Tadeusza Kondrusiewicza pri dosiahnutí vekovej hranice 75 rokov. Zároveň vymenoval pre diecézu hlavného mesta Bieloruska apoštolského administrátora sede vacante, ktorým je Mons. Kazimierz Wielikosielec OP.

V správe zverejnenej 3. januára Tlačovým strediskom Svätej stolice sa uvádza:

„Svätý Otec prijal zrieknutie sa pastoračnej správy, predložené J.E. Mons. Tadeuszom Kondrusiewiczom, arcibiskupom metropolitom Minska-Mohileva, v súlade s kánonon 401 §1 CIC a súčasne vymenoval apoštolského administrátora sede vacante uvedeného metropolitného sídla, ktorým je J.E. Mons. Kazimierz Wielikosielec OP, titulárny biskup Blandy a pomocný biskup diecézy Pinsk.“

Pripomeňme, že koncom augusta 2020 bolo arcibiskupovi Kondrusiewiczovi 

zabránené zo strany vlády vrátiť sa do vlasti po ceste do Poľska. Neskôr 22. decembra apošolský nuncius v Bielorusku Ante Jozić oznámil, že „prijal od kompetentných štátnych orgánov“ informáciu, že arcibiskup Minska „už viac nemá prekážky pre návrat na územie Bieloruskej republiky“. Mons. Kondrusiewicz sa tak mohol vrátiť do Minska a sláviť Vianoce s veriacimi svojej diecézy.   

-jb-

03 januára 2021, 13:04