Hľadaj

Pred inauguračným aktom sa J. Biden zúčastnil na omši v Katedrále sv. Matúša vo Washingtone Pred inauguračným aktom sa J. Biden zúčastnil na omši v Katedrále sv. Matúša vo Washingtone

Predseda biskupskej konferencie USA k inaugurácii prezidenta Bidena

Pri príležitosti inaugurácie Josepha Robinette Bidena ako 46. prezidenta USA v stredu 20. januára 2021 vydal predseda americkej biskupskej konferencie arcibiskup José H. Gomez vyhlásenie s uistením o modlitbe za nového prezidenta. Vyjadril podporu jeho deklarovanému úsiliu o národné zmierenie a jednotu, ale zároveň aj obavy z negatívnych zmien politiky najmä v oblasti ochrany ľudského života pred narodením.

Po pripomenutí nadstraníckej úlohy katolíckych biskupov v americkom verejnom živote Mons. Gomez vo svojom vyhlásení zdôrazňuje prioritné oblasti sociálnej náuky Cirkvi, na prvom mieste úctu k ľudskej dôstojnosti nenarodených. Vyjadruje nádej, že nová prezidentská administratíva bude namiesto sľubovaných rozširovaní abortov a antikoncepcie radšej pracovať spolu s Cirkvou na spoločnom dobre a dôslednej rodinnej politike.

Joe Biden je druhým prezidentom v histórii USA, 

ktorý sa hlási ku katolíckej viere. Podobne ako John Kennedy sa pred zložením prísahy pri inauguračnom akte zúčastnil na svätej omši. Sláveniu vo washingtonskej Katedrále sv. Matúša apoštola, na ktorom boli prítomné rodiny Joea Bidena a viceprezidentky Kamaly Harrisovej a niekoľkí predstavitelia Kongresu, predsedal páter Kevin O’Brien SJ, prezident Univerzity Santa Clara a osobný priateľ Bidenovcov.

Z textu vyhlásenia predsedu Konferencie biskupov USA

Predseda Konferencie katolíckych biskupov USA Mons. José H. Gomez, arcibiskup Los Angeles, vo svojom vyhlásení pri príležitosti prezidentskej inaugurácie Josepha R. Bidena okrem iného píše:

„Dnes sú moje modlitby spojené s naším novým prezidentom a jeho rodinou. Modlím sa, aby mu Boh doprial múdrosť a odvahu viesť tento veľký národ, a aby mu Boh pomáhal zvládať skúšky týchto čias, uzdravovať rany spôsobené touto pandémiou, zmierňovať naše silné politické a kultúrne rozdelenia a vzájomne spájať ľudí s obnovenou oddanosťou zakladajúcim cieľom Ameriky, byť pred Bohom jedným národom, ktorý sa zaviazal k slobode a rovnosti pre všetkých.“

„Katolícki biskupi nie sú straníckymi hráčmi v politike našej krajiny. [...] Keď hovoríme o problémoch amerického verejného života, snažíme sa usmerňovať ľudské svedomia a ponúkame princípy. Tieto princípy sú zakorenené v evanjeliu Ježiša Krista a v sociálnom učení jeho Cirkvi.“ (...)  

„Už mnoho rokov sa Konferencia katolíckych biskupov USA snaží pomáhať katolíkom i iným ľuďom dobrej vôle v ich úvahách o politických záležitostiach prostredníctvom publikácie, ktorú nazývame Formovanie svedomia pre verné občianstvo. Najnovšie vydanie sa zameriava na širokú škálu problémov. Medzi nimi sú: potrat, eutanázia, trest smrti, prisťahovalectvo, rasizmus, chudoba, starostlivosť o životné prostredie, reforma trestného súdnictva, ekonomický  rozvoj a medzinárodný mier.“ (...)

„Spolupracujeme s každým prezidentom a s každým Kongresom. V niektorých záležitostiach sa nachádzame viac na strane demokratov, zatiaľ čo v iných stojíme pri republikánoch. Naše priority nikdy nie sú stranícke. Sme v prvom rade katolíci, snažíme sa len verne nasledovať Ježiša Krista a rozvíjať jeho víziu ľudského bratstva a spoločenstva.

Teším sa na spoluprácu s prezidentom Bidenom a jeho vládou, a s novým Kongresom. Ako je to pri každej vláde, budú tu oblasti, v ktorých sa zhodneme a úzko spolupracujeme, a oblasti, kde budeme zásadne nesúhlasiť a silne oponovať.

Spolupracovať s prezidentom Bidenom bude však jedinečným, keďže je našim prvým prezidentom za posledných 60 rokov, ktorý vyznáva katolícku vieru.“ (...)  

„Zároveň ako pastieri, biskupi tejto krajiny, máme povinnosť ohlasovať evanjelium v celej jeho pravde a sile, v dobe príhodnej i v nepríhodnej, ba i vtedy, keď je toto učenie nepohodlným alebo keď pravdy evanjelia idú opačne ako smerovania širšej spoločnosti a kultúry.

Takže musím upozorniť, že náš nový prezident sa zaviazal presadzovať určité politiky, ktoré by podporili morálne zlá a ohrozovali ľudský život a dôstojnosť, najvážnejšie v oblasti potratu, antikoncepcie, manželstva a rodovej problematiky (gender). Hlboké znepokojenie sa týka slobody Cirkvi a slobody veriacich žiť podľa svojho svedomia.“ (...)

„Skôr než ukladať ďalšie rozširovania potratu a antikoncepcie, ktoré prisľúbil, nádejam sa, že nový prezident a jeho vláda bude pracovať spoločne s Cirkvou a inými dobrej vôle. Mám nádej, že môžeme začať viesť dialóg zameraný na zložité kultúrne a ekonomické faktory, ktoré vedú k potratom a odrádzajú rodiny. Dúfam tiež, že môžeme spoločne pracovať na tom, aby sme konečne v tejto krajine zaviedli konzistentnú rodinnú politiku, takú, ktorá uznáva kľúčový význam silných manželstiev a rodičovstva pre blaho detí a stabilitu ľudskej pospolitosti.“ (...)

„Vieme tiež, že skutočné zmierenie si vyžaduje trpezlivé počúvanie tých, ktorí s nami nesúhlasia, i ochotu odpúšťať a preniesť sa cez túžby po odvete. Kresťanská láska nás vyzýva milovať našich nepriateľov a žehnať tým, ktorí nám oponujú, a správať sa k ostatným s rovnakým spolucítením, aké si prajeme pre seba.“

-jb, mh-

Doplnené: 21.1.2021, 14:59

21 januára 2021, 13:09