Hľadaj

Zo slávenia Popolcovej stredy v rímskej Bazilike sv. Sabíny (26. feb. 2020) Zo slávenia Popolcovej stredy v rímskej Bazilike sv. Sabíny (26. feb. 2020) 

Počas pandémie sa bude popolec udeľovať posypaním a bez opakovania formuly

Kongregácia pre Boží kult vydala usmernenie ohľadom spôsobu udeľovania znaku popola na Popolcovú stredu v dobe pandémie. Biblickú formulu kňaz vysloví len raz spoločne pre všetkých prítomných. Popol im udelí jednotlivo, a to posypaním na hlavu.

Zdravotná situácia súčasnej pandémie má dosah aj na špecifické úpravy v liturgickej oblasti. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v tomto zmysle upravila spôsob udeľovania popola pri slávení Popolcovej stredy, ktorá tento rok pripadá na 17. februára. V dnes zverejnenej nóte s podpismi prefekta kard. Roberta Saraha a sekretára Mons. Arthura Rocheho sa uvádza, ako má kňaz postupovať:

„Kňaz prednesie modlitbu požehnania popola. Pokropí popol svätenou vodou bez slov. Potom sa obráti k prítomným a iba raz pre všetkých vysloví formulu, ako je uvedená v Rímskom misáli: «Kajajte sa a verte evanjeliu» alebo: «Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš».

Potom si kňaz očistí ruky, nasadí si tvárové rúško a udelí popolec tým, ktorí prídu k nemu, alebo ak je to vhodné, sám pristúpi k tým čo stoja na svojich miestach. Kňaz vezme popol a posype ním hlavu každého bez toho, aby niečo hovoril.“

-jb-

12 januára 2021, 20:33