Hľadaj

Novomenovaný pomocný biskup Nitrianskej diecézy Peter Beňo, titulárny biskup amudarský Novomenovaný pomocný biskup Nitrianskej diecézy Peter Beňo, titulárny biskup amudarský 

Nitra dostala pomocného biskupa, je ním trenčiansky dekan Peter Beňo

Svätý Otec František vymenoval pomocného biskupa pre Nitriansku diecézu. Je ním duchovný otec Peter Beňo, ktorý doteraz pôsobil ako trenčiansky dekan a ako farár a rektor Diecéznej svätyne sv. Andreja-Svorada a Beňadika v Skalke nad Váhom.

Duchovný otec Peter Beňo má 48 rokov, narodil sa 2. septembra 1972 v Bánovciach nad Bebravou. Za kňaza bol vysvätený 14. septembra 1996 pre Nitriansku diecézu. Kňazské pôsobenie začal ako kaplán v Púchove a od roku 1997 bol farským administrátorom v Nesluši.

V rokoch 2002-2008 bol Peter Beňo prefektom Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, zároveň vyučoval na Teologickom inštitúte v Nitre a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Od roku 2008 bol farárom v Soblahove a od roku 2014 je farárom v Skalke nad Váhom. V roku 2016 bol menovaný za rektora tamojšej Diecéznej svätyne sv. Andreja-Svorada a Beňadika. Od roku 2018 je trenčianskym dekanom.

V dnes zverejnenom menovaní sa uvádza aj titulárne sídlo nového biskupa. Je ním starobylé biskupské sídlo Amudarsa, na území dnešného Tuniska.

-zk-

29 januára 2021, 12:03