Hľadaj

Snímka vstupu do Baziliky Panny Márie Guadalupskej v hlavnom meste Mexika Snímka vstupu do Baziliky Panny Márie Guadalupskej v hlavnom meste Mexika  

Latinská Amerika začala prípravu na kontinentálne cirkevné zhromaždenie

V nedeľu 24. januára v Bazilike Panny Márie Guadalupskej v hlavnom meste Mexika slávnostne ohlásili začiatok prípravy na kontinentálne cirkevné zhromaždenie krajín Latinskej Ameriky a Karibiku, ktoré bude 21. - 28. novembra 2021 s mottom „Všetci sme misionárskymi učeníkmi vychádzajúcimi von“. Pápež František pri tejto príležitosti v krátkom videoposolstve predsedovi Rady biskupských konferencií Latinskej Ameriky (CELAM) povzbudil organizátorov najmä k tomu, aby pripravované cirkevné zhromaždenie bolo podujatím celého Božieho ľudu.

„Drahý Miguel“, oslovuje bratsky Svätý Otec Mons. Miguela Cabrejosa Vidarteho, arcibiskupa peruánskeho Trujilla. Spontánnymi slovami pripomína, aby cirkevné zhromaždenie nebolo chápané len ako ďalšia konferencia latinskoamerických biskupov ako bola naposledy v Aparecide v roku 2007, ale ako „stretnutie Božieho ľudu“, kráčajúceho spoločne ako „laičky a laici, zasvätení muži a ženy, kňazi a biskupi “, ktorí sa spoločne modlia, hovoria, myslia, diskutujú a hľadajú Božiu vôľu.

Svätý Otec vyjadril svoje žičenie k rozbiehajúcemu sa podujatiu týmito slovami: „Nech toto cirkevné zhromaždenie nie je nejakou elitou oddelenou od svätého Božieho ľudu. Spolu s ľudom: nezabúdajte na to, že sme všetci súčasťou Božieho ľudu, patríme doň všetci, a tento Boží ľud je neomylný „in credendo“, ako nám hovorí Koncil, je tým, čo nám dáva spolupatričnosť.“

„Pri odlúčenosti od Božieho ľudu vznikajú elity, elity osvietené tou či onou ideológiou, a toto nie je Cirkev. Cirkev sa dáva v lámaní chleba, Cirkev sa dáva so všetkými, bez vylučovania,“ hovorí pápež František vo videoposolstve a dodáva, že základom prípravy musí byť modlitba, v ktorej „je Pán uprostred nás“.

Posolstvo k začatiu prípravy na novembrové kontinentálne cirkevné zhromaždenie Latinskej Ameriky a Karibiku vydal aj predseda Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregácie pre biskupov. O očakávanom význame podujatia sa vyjadril ako o „prorockom znamení pre budúcnosť Cirkvi“.

-mh, jb-

25 januára 2021, 13:47