Hľadaj

Ilustračná snímka: Honduras Ilustračná snímka: Honduras 

Kardinál Czerny: Encyklika Fratelli tutti a rana utečenectva

Encyklika Fratelli tutti nabáda k „bratskej otvorenosti, ktorá nám umožňuje uznať, oceniť a milovať každého človeka, bez ohľadu na jeho fyzickú blízkosť, bez ohľadu na miesto, kde sa narodil alebo kde žije”. Takto píše kardinál Michael Czerny o novej encyklike pápeža Františka v príspevku na blogu Medzinárodnej katolíckej komisie pre migráciu.

Článok s názvom „Fratelli tutti a rana utečenectva“ z pera podsekretára Sekcie pre migrantov vatikánskeho Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj publikoval aj denník  L’Osservatore Romano. Kardinál Czerny pripomína, že jadrom encykliky Fratelli tutti je výzva k bratstvu a sociálnemu priateľstvu medzi všetkými ľuďmi a národmi. Encyklika priamo hovorí o „radostiach a nádejach, smútkoch a úzkostiach“ migrantov, utečencov a všetkých vysídlených a marginalizovaných ľudí.

Uznať právo neemigrovať

„My všetci sme povolaní milovať svojho blížneho, hovorí Ježiš i pápež František, ale náročné výzvy sa vynárajú, keď je tým blížnym nejaký imigrant,“ konštatuje kardinál Czerny. Vysvetľuje, odkiaľ sa má začať naša odpoveď:

„Východiskovým bodom je uznať právo neemigrovať, teda zotrvať vo vlastnej krajine. Toto určuje zodpovednosť celého sveta pomáhať chudobnejším krajinám k rozkvetu. Investície, ktoré potrebujú, nespočívajú len v udržaní hospodárskeho rozvoja, ale aj a v zásadnom zmysle v boji s chudobou, hladom, chorobami, úpadkom životného prostredia a klimatickými zmenami“.

Mentalita nezlučiteľná s kresťanstvom

Ako pokračuje kardinál Czerny v duchu encykliky Fratelii tutti,  „správnu morálnu odpoveď“ na migráciu a utečenectvo „možno zhrnúť do štyroch slovies: prijímať, chrániť, podporovať a integrovať“:

„Príliš často sme svedkami xenofóbnej mentality, keď migranti nie sú vnímaní ako tí, čo sú oprávnení tak ako  iní zúčastňovať sa na živote spoločnosti, a zabúda sa, že majú tú istú neodňateľnú dôstojnosť ako každá ľudská osoba. Takáto mentalita, ako zdôrazňuje pápež František, jednoducho nie je zlučiteľná s kresťanstvom, pretože stavia určité politické preferencie nad hlboké presvedčenia našej viery: neodňateľnú dôstojnosť každej ľudskej osoby bez ohľadu na jej pôvod, farbu pleti či náboženstvo, a najvyšší zákon bratskej lásky.”

Konkrétne formy pomoci novým blížnym

Encyklika Fratelli tutti menuje viacero konkrétnych spôsobov, ako prijímať, chrániť, podporovať a integrovať tých, čo utekajú z humanitárnych kríz a stávajú sa našimi novými blížnymi. Pápež František uvádza celý rad spôsobov: „početnejšie a jednoduchšie udeľovanie víz, programy súkromného a spoločného patronátu nad migrantmi, otvorenie humanitárnych koridorov pre najzraniteľnejšie osoby, poskytnutie primeraného a dôstojného ubytovania, zaručenie osobnej bezpečnosti a prístupu k základným službám, zabezpečenie poradenskej pomoci a práva podržať si dokumenty osobnej totožnosti, rovný prístup k justičném systému, možnosť otvoriť si bankové konto a mať zaručené minimum na prežitie, sloboda pohybu a možnosť zamestnať sa, ochrana maloletých a ich prístup k riadnemu vzdelávaniu, ... zaručenie náboženskej slobody, sceľovanie rodín“ a ďalšie formy.

Potreba globálnej spolupráce

Toto sa nedá dosiahnuť úsilím len jednotlivých štátov, ale jedine spoločne na celosvetovej úrovni, pripomína kardinál Czerny s poukazom na Globálny pakt OSN z roku 2018 o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii.

„Osvojme si výzvu pápeža Františka k spravodlivejšiemu, ľudskejšiemu a bratskejšiemu svetu, založenému na láske a vzájomnom obohatení, radšej než chladnú podozrievavosť a ľahostajnosť“, píše podsekretár Sekcie pre migrantov Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj vo svojom článku na novom blogu Medzinárodnej katolíckej komisie pre migráciu.

Medzinárodná katolícka komisia pre migráciu (ICMC - International Catholic Migration Commission) je mimovládna organizácia sídliaca v Ženeve, ktorá slúži na pomoc a záštitu pre ľudí vytrhnutých z ich koreňov: utečencov, žiadateľov o azyl, vnútorne vysídlených, obete obchodovania s ľuďmi a migrantov, bez ohľadu na náboženstvo, rasu, etnikum alebo štátnu príslušnosť. Komisia bola založená roku 1951, v dobe veľkej migrácie po Druhej svetovej vojne, a to spoločnou zaangažovanosťou pápeža Pia XII., vtedajšieho sekretára pre vzťahy so štátmi Mons. Montiniho (neskorší pápež Pavol VI.) a amerického laika Jamesa Norrisa.

ICMC má poradný status v rámci Ekonomickej a sociálnej rady OSN (ECOSOC). Vďaka priamemu napojeniu na Svätú stolicu pôsobí predovšetkým na diplomatickej rovine a osvetovo, teda šírením katolíckej sociálnej náuky. Do jej konkrétnej činnosti sú zapojené príslušné komisie biskupských konferencií po celom svete. ICMC spravuje 24 tisíc projektov v 50 krajinách sveta, určených približne jednému miliónu ľudí.

-jb-

15 januára 2021, 22:12