Hľadaj

Členovia Rytierskeho rádu Svätého hrobu v Jeruzaleme Členovia Rytierskeho rádu Svätého hrobu v Jeruzaleme 

Vyšla kniha o spiritualite Rytierskeho rádu Svätého hrobu v Jeruzaleme

„A celý dom sa naplnil vôňou oleja“ – pod týmto titulom vyšla vo vatikánskom vydavateľstve LEV publikácia o spiritualite Rytierskeho rádu Svätého hrobu v Jeruzaleme.

Autorom je kardinál Fernando Filoni, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorý je od roku 2019 veľmajstrom spomenutého rádu. V knihe pozýva zamyslieť sa nad jeho životom a hodnotami.

Rytiersky rád Svätého hrobu v Jeruzaleme (tiež nazývaný Rád Božieho hrobu)  má pápežské zriadenie a medzi jeho členmi sú muži (rytieri) i ženy (dámy). Duchovné programy rádu sú preto špecifické.

Ako píše kardinál Filoni v úvode, „rád dáva prvoradý význam povolaniu k svätosti svojich členov a chce byť prostriedkom rastu a prehlbovania sa pre duchovný pokrok každého v prostredí, kde sa viera praktizuje a žije sa jej obsah“.

Pripomeňme, že Svätý Otec František v príhovore k členom Rádu Božieho hrobu na audiencii 16. novembra 2018 vyzval, aby „nezabudli, že hlavný cieľ rádu spočíva v duchovnom raste jeho členov“. Povzbudil ich k upevňovaniu osobného vzťahu s Pánom Ježišom, „najmä v modlitbe, meditovaní Svätého písma a prehlbovaní sa v náuke Cirkvi“.

-mh-

16 decembra 2020, 20:43