Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Univerzita Gregoriana iniciovala katolícke akademické fórum v rámci Ríma

Od polovice decembra funguje prvé internetové katolícke akademické fórum v rámci Ríma. Projekt, ktorý iniciovala Pápežská Gregorova univerzita, vznikol vďaka spolupráci viacerých katolíckych univerzít prítomných vo Večnom meste.

Platforma catforumroma.it má za cieľ urobiť prístupnejšími akademické podujatia širšej verejnosti i uľahčiť život študentom Ríma, z hľadiska prístupu k akademickým inštitúciám – univerzitám, knižniciam a archívom, ale aj k seminárom a konferenciám.

Do projektu sa zapojili Pápežská univerzita Gregoriana, 

Pápežský inštitút arabských štúdií a Islamistiky (PISAI), Pápežský inštitút sv. Anzelma, Univerzita LUMSA, Pápežská univerzita Angelicum a Pápežská univerzita Urbaniana.

-zk-

18 decembra 2020, 20:13