Hľadaj

Apoštoli Slovanov sv. Cyril a Metod, spolupatróni Európy Apoštoli Slovanov sv. Cyril a Metod, spolupatróni Európy 

Posolstvo kard. Kocha k 40. výročiu sv. Cyrila a Metoda ako spolupatrónov Európy

Presne pred 40 rokmi pápež sv. Ján Pavol II. vyhlásil svätých Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy apoštolským listom Egregiae virtutis z 31. decembra 1980. Predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch v blahoprajnom posolstve pri príležitosti 40. výročia pripomenul celocirkevný význam tohto počinu.

Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov zverejnila videoposolstvo kardinála Kocha na svojom portáli v talianskej aj anglickej verzii. V plnom znení prinášame text blahoprajného posolstva, datovaný 9. decembra 2020:

Pri príležitosti 40. výročia vyhlásenia sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy, spolu so sv. Benediktom, chcem vyjadriť moje najúprimnejšie blahoprianie.

Misia sv. Cyrila a Metoda predstavuje pre slovanské národy príchod nového povedomia vlastnej kultúry, istým spôsobom samotný vstup kultúry cez zrod písomnosti. Ústnu reč dali do písanej podoby, vyjadrili ju v znakoch písma – a v tejto forme ju odovzdali tým, od ktorých si ju prv osvojili. Evanjelium začalo mať svoje vyjadrenie v slovanskej písanej reči.

Na Velehrad, na Veľkú Moravu v srdci Európy, solúnski bratia priniesli grécku a byzantskú tradíciu, so zámerom i s dosiahnutím schválenia liturgických textov v slovanskom jazyku aj ich misie Cirkvou Ríma.

Svätí Cyril a Metod, uctievaní na Západe i na Východe, sú pre všetkých svedkami tej jednoty, ktorá je nerozdelená v prameni a schopná držať pospolu rozdielnosti. Nech nás svojím životom inšpirujú k cestám jednoty a nech nám ju vyprosia svojím príhovorom.  

Kurt kardinál Koch, predseda

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

31 decembra 2020, 12:23