Hľadaj

Podoba milostivej Panny Márie Virgen del Valle v argentínskej diecéze Catamarca Podoba milostivej Panny Márie Virgen del Valle v argentínskej diecéze Catamarca 

Mariánsky rok v Argentíne uzatvoril pápež František cez video

„Spájam sa so všetkými veriacimi, ktorí slávia záver tohto Národného mariánskeho roka“ – odkázal pápež František vo videu, ktoré odvysielali 8. decembra počas slávnosti v katedrále argentínskeho mesta La Plata. Cirkev v Argentíne ňou uzavrela mariánsky rok vyhlásený miestnou biskupskou konferenciou pri príležitosti 400. výročia prinesenia milostivej sochy „Virgen del Valle“ do provincie Catamarca.

Vo videopozdrave k slávnostnému uzavretiu tohto mimoriadneho mariánskeho roka pápež František veriacim pripomína: „Nezabúdajte, že Mária je matkou a učeníčkou. Je matkou Ježiša: je to ona, ktorá priniesla Ježiša svetu. A je aj učeníčkou. Je prvou, čo nasleduje Ježiša a robí to, čo Ježiš hovorí, poslúcha ho. [...] Kiež nás postava Márie, matky a učeníčky, sprevádza v našom každodennom živote“.

Svoje videoposolstvo Svätý Otec ukončil požehnaním, uistením o svojej modlitbe a prosbou o modlitbu za neho.

Argentínsky mariánsky rok zároveň pripomenul aj prvú svätú omšu slávenú na tomto území pred 500 rokmi. Pri jeho otvorení 8. decembra 2019 argentínski biskupi v liste zdôraznili význam slávenia výročia ako príležitosti upevniť si náboženskú identitu novým položením si „otázky o pravde: kto sme a čomu veríme ako katolíci v Argentíne, tak milovanej, trpiacej a plnej nádeje.“

Pri slávnostnej svätej omši na ukončenie Národného mariánskeho roka mimoriadne vystavili aj sošku Lujánskej Panny Márie, ktorá ju znázorňuje ako Nepoškvrnené počatie.

-mh-

09 decembra 2020, 17:03