Hľadaj

Predsedovia biskupských konferencií krajín EÚ Predsedovia biskupských konferencií krajín EÚ 

„Znovuobjaviť nádej a solidaritu“ – posolstvo biskupov EÚ v kríze pandémie

Predsedovia biskupských konferencií krajín Európskej únie adresovali európskym inštitúciám a členským štátom EÚ posolstvo nádeje s výzvou k solidarite v súčasnej krízovej dobe.

Posolstvo vydané pod hlavičkou COMECE  (Komisia biskupských konferencií Európskej únie) v stredu 18. novembra s názvom „Znovuobjaviť nádej a solidaritu“ podpísalo 25 predsedov biskupských konferencií vrátane Mons. Stanislava Zvolenského. Zdôrazňujú kresťanský pohľad na krízu, korešpondujúci s presvedčením otcov zakladateľov zjednotenej Európy, „že Európa sa svojimi krízami zocelí“:

„V našej kresťanskej viere v zmŕtvychvstalého Pána máme nádej, že Boh môže obrátiť na dobré všetko, čo sa deje, aj to, čo nechápeme a čo sa môže zdať zlé, a táto viera je  definitívnym základom našej nádeje a univerzálneho bratstva.“

Ako píšu biskupi, na základe tejto viery sa v ekumenickom duchu usilujú o bratstvo, ktoré nikoho nenecháva pomimo:

 „Ako Katolícka cirkev v Európskej únii, spolu s inými sesterskými cirkvami a cirkevnými spoločenstvami, ohlasujeme a dosvedčujeme túto vieru a spoločne s členmi inými náboženských tradícií a ľuďmi dobrej vôle sa usilujeme vytvárať univerzálne bratstvo, ktoré nikoho neponechá bokom. Viera nás volá vyjsť zo seba samých a vidieť v tom druhom, zvlášť v trpiacom a vysúvanom na okraj našich ulíc, brata a sestru, a byť ochotní dať za nich aj život.“

Predsedovia členských biskupských konferencií COMECE potvrdzujú svoje úsilie utvárať 

Európsku úniu podľa hodnôt jej zakladajúcich otcov a ponúkajú zásady sociálnej náuky Cirkvi ako bázu pre budovanie nového modelu ekonomiky a spoločnosti po pandémii:

„Znovu deklarujeme svoje úsilie o budovanie Európy, ktoré prinieslo nášmu kontinentu mier a prosperitu, ako aj jej základné hodnoty solidarity, slobody, neporušiteľnosti ľudskej dôstojnosti, demokracie, právneho štátu, rovnosti, obrany a podpory ľudských práv.“

Biskupi Európy zdôrazňujú dôležitosť znovuobjavenia ducha zakladajúcich otcov Európskej únie:

„Dúfame, že nástroj na zotavenie sa z COVIDu-19 a posilnený rozpočet Európskej únie na obdobie 2021-2027, dohodnutý na júlových stretnutiach Európskej rady a aktuálne prerokovávaný medzi Európskym parlamentom a Radou, budú môcť odrážať tohto ducha.“

Východisko z krízy nie je len otázkou materiálnou, zdôrazňujú biskupi:

„Budúcnosť Európskej únie nezávisí len na ekonomike a financiách, ale aj na spoločnom duchu a na novej mentalite. Táto kríza je duchovnou príležitosťou k obráteniu. (...) Tento moment nás núti prehodnotiť a rekonštruovať aktuálny model globalizácie, aby sme garantovali rešpektovanie životného prostredia, otvorenosť k životu, pozornosť zameranú na rodinu, sociálnu rovnosť, dôstojnosť pracujúcim a práva budúcim generáciám. Pápež František encyklikou Laudato si´ poskytol smerovanie ako dať formu novej civilizácii. V jeho novej encyklike Fratelli tutti ... volá celé ľudstvo k univerzálnemu bratstvu a sociálnemu priateľstvu.“

Jedným z princípov, ktoré nachádzajú oporu v sociálnej náuke Cirkvi, je solidarita v zmysle „konať spoločne“ a „ byť otvorení pre integráciu všetkých“, osobitne tých na okraji. V tomto zmysle má byť budúca vakcína na COVID-19 prístupná pre všetkých, predovšetkým pre chudobných, pripomínajú biskupi:

„Princípy sociálnej náuky Katolíckej cirkvi, medzi ktorými ľudská dôstojnosť, solidarita, ako aj preferenčná voľba pre chudobných a udržateľnosť, môžu byť sprievodcom na budovanie odlišného modelu ekonómie a spoločnosti po pandémii.“

Vo svojom posolstve ďalej biskupi krajín EÚ pripomínajú potrebu venovať pozornosť spoločnému prístupu v otázke migrácie a klásť dôraz na oblasť náboženskej slobody.

-zk, jb-

Celý text posolstva (www.kbs.sk)

Upravené: 18.11.2020, 20:49

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

18 novembra 2020, 13:22