Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

V Číne vysvätili už tretieho biskupa vďaka provizórnej dohode s Vatikánom

V rámci platnej Provizórnej dohody medzi Vatikánom a Čínskou ľudovou republikou o menovaní biskupov bol v Číne vysvätený Mons. Tomáš Chen Tianhao pre diecézu Qingdao.

Mons. Tomáš Chen Tianhao, nový biskup diecézy Qingdao ležiacej južne od Pekingu v provincii Shandong na východe krajiny, je v poradí už tretím biskupom od podpísania dohody v roku 2018, ktorá bola nedávno predĺžená na ďalšie dvojročné obdobie.

Ako uviedol riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni, „v budúcnosti možno s určitosťou predvídať ďalšie biskupské vysviacky, keďže je rozbehnutých viacero procesov týkajúcich sa nových biskupských menovaní“.

Ako už bolo zo strany Svätej stolice opakovane zdôraznené, spomenutá Provizórna dohoda medzi Vatikánom a Čínskou ľudovou republikou sa netýka priamo diplomatických vzťahov, ani právneho postavenia Katolíckej cirkvi v Číne či vzťahu medzi duchovenstvom a orgánmi krajiny. Týka sa výlučne procesu menovania biskupov, čo je otázka zásadného významu pre život Cirkvi a pre jednotu duchovných pastierov Katolíckej cirkvi v Číne s pápežom a biskupmi sveta.

Cieľ dohody bol vždy čisto pastoračný: umožniť čínskym katolíkom, aby mali biskupov, ktorí sú v plnom spoločenstve s Petrovým nástupcom a súčasne sú uznaní zo strany úradov Čínskej ľudovej republiky.

-jb-

25 novembra 2020, 17:47