Hľadaj

Betlehem, Bazilika Narodenia, detail Betlehem, Bazilika Narodenia, detail 

V Betleheme začali Advent bez pútnikov – rozpráva kustód Svätej zeme F. Patton

Slávnostný vstup kustóda Svätej zeme Francesca Pattona OFM do Betlehema v bezprostrednej blízkosti Adventu sa dnes 28. novembra dopoludnia uskutočnil len za prítomnosti miestnych kresťanov. Pandémia obrala Svätú zem o pútnikov, takže aj Vianoce budú mať tento rok iný charakter, hovorí v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas kustód Svätej zeme.

COVID-19 zastavil aj to, čo sa úplne nepodarilo ani konfliktu. Betlehem i celá Palestína prežívajú obdobie, ktoré okrem zdravotnej pohotovosti poznačila aj závažná ekonomická kríza spojená s nedostatkom turistov a pútí.

Páter Francesco Patton opísal slávnostný vstupom do Betlehema nasledovne:   

„Je to vždy veľmi slávnostný vstup, s betlehemskou komunitou, ktorá je prijímajúcou, prechádzame trasou aj peši, aby sme prišli až k Bazilike narodenia Pána, aby sme pozdravili autority a potom slávnostným spôsobom začali slávenie Adventu. Zapaľujeme aj prvú sviecu, svetlo berieme zo sviečky v jaskynke Narodenia Pána. Takže pre nás je to niečo osobitne slávnostné.

Bude to tiež tak trochu skúška pred Vianocami, pretože tu nie sú pútnici, je tu však miestna komunita kresťanov, farnosť Betlehemu je pre nás dosť veľkou farnosťou, tvorí ju približne päťtisíc veriacich latinského rítu, okrem toho sú však v Betleheme aj kresťania iných cirkví a pri týchto príležitostiach je ľahké vidieť niekoho z nich ako sa zúčastňuje, pretože atmosféra vo Svätej zemi vo všeobecnosti je dosť ekumenická, v zmysle, že sa cítime byť predovšetkým kresťanmi, než čokoľvek iné.“

Začiatkom decembra Svätú zem čaká aj slávnostný vstup novovymenovaného patriarchu Mons. Pierbattistu Pizzaballu, ktorý v Latinskom jeruzalemskom patriarcháte doteraz pôsobil ako apoštolský administrátor sede vacante, pripomína kustód Svätej zeme:

„Veľmi dôležitý moment budeme mať aj začiatkom mesiaca, 4. a 5. decembra, pretože tu bude slávnostný vstup nového patriarchu Mons. Pierbattistu Pizzaballu. Tento slávnostný vstup bude v Jeruzaleme, bude to jeho prvý slávnostný vstup ako patriarchu do Svätého hrobu.

Je to veľmi pekná, významná slávnosť, prijmú ho na tom najposvätnejšom mieste celého kresťanstva. Deň po tom bude sláviť svätú omšu vo Svätom hrobe a neskôr aj on bude mať slávnostný vstup do Betlehemu na vigíliu Božieho narodenia 24. decembra a bude sláviť v Kostole sv. Kataríny polnočnú omšu.“

Kustód Svätej zeme v interview hovoril aj o ťažkej situácii osobitne v Palestíne, kde na rozdiel od Izraela chýba štátny systém zdravotnej a sociálnej podpory v núdzi. Všetky ekonomické aktivity veriacich, ktorí žili z turizmu a predaja náboženských artefaktov, sú zatvorené. Mnohým rodinám sa miestna farská Charita snaží pomáhať aspoň nákupom liekov a potravín.

-zk-

28 novembra 2020, 19:55