Hľadaj

Páter Mauro Gambetti (v strede) prijal konsekráciu z rúk kardinála Agostina Valliniho (po jeho pravici) Páter Mauro Gambetti (v strede) prijal konsekráciu z rúk kardinála Agostina Valliniho (po jeho pravici) 

Mauro Gambetti bude prvý minoritský kardinál po 159 rokoch

Minoritský páter Mauro Gambetti bol v nedeľu 22. novembra v Assisi vysvätený za titulárneho arcibiskupa a v najbližšiu sobotu 28. novembra bude kreovaný pápežom Františkom na kardinála. „Pre mňa je to ako skok do vody na otvorenom mori“ – vyjadril svoje pocity len 55-ročný páter Gambetti.

Brat Mauro, ktorý je členom Rádu menších bratov konventuálov, čiže minoritov, pochádza z oblasti Bologne, kde vyštudoval Strojnícku fakultu a ako 28-ročný vstúpil do rehole. V tamojšom regióne Emilia Romagna bol aj rehoľným provinciálom v rokoch 2009 až 2013. Odvtedy bol vyše sedem rokov, až do 31. októbra 2020, generálnym kustódom Konventu sv. Františka v Assisi.

Ako prežíva čerstvý arcibiskup svoje menovanie za kardinála, o ktorom sa dozvedel 25. októbra z úst pápeža Františka? V rozhovore s Fabiom Colagrandem z Vatikánskeho rozhlasu popísal tento pocit ako odraz zo skokanského mostíka do otvoreného mora:

„Skok do vody symbolizuje v istom zmysle odtrhnutie, odpútanie, odlet, pokiaľ ide o rehoľný život, život v komunite, moje bratské spoločenstvo. Na druhej strane, skok do vody tiež znamená čoraz silnejšie pociťovať toto ponorenie sa do služby univerzálnej Cirkvi, teda v otvorenom mori, ktoré symbolizuje univerzálnosť a katolíckosť našej Cirkvi.“

Zaujímavosťou je, že od roku 1861 žiadny brat minoritského rádu nezískal kardinálsku hodnosť. A páter Mauro ju dostane od prvého pápeža, ktorý si vybral františkánske meno. „Cítite túto zodpovednosť?“ – pýta sa taliansky redaktor. Nominovaný kardinál odpovedá:

„Považujem za krásnu túto významnú kombináciu: musím priznať, že keď františkán dostáva kardinálsku hodnosť od pápeža menom František, je to skutočne jedinečné. Určite cítim zodpovednosť... Počas obradu biskupskej vysviacky som pozorne počúval slová pápežovho listu a zodpovednosť, ktorú cítim, je v tom, aby som bol múdrym radcom so srdcom hlboko ponoreným do Božej lásky. Skutočne verím, že je to zásadné pre toho, kto dostáva tento mandát, vždy si udržiavať srdce otvorené milosti, udržiavať si ho priezračné, transparentné, čisté, aby skutočne mohlo zastávať službu, ako to očakávajú pápež i Cirkev.“

„Ste strojný inžinier. Myslíte že toto vzdelanie Vám pomôže aj vo vašej biskupskej službe a v službe kardinála?“

„Myslím, že áno! Teraz ešte len uvidíme, čo presne sa odo mňa bude žiadať... Ale musím povedať, že toto vzdelanie mi vždy pomáhalo i ako rehoľníkovi. Inžinierske štúdiá a tiež trocha pracovnej skúsenosti v tomto sektore ma pozitívne poznačili v spôsobe prístupu k realite a k problémom. V inžinierstve sme dosť schematickí, racionálni v spôsoboch ako sa postaviť k veciam a snažíme sa vždy dosiahnuť syntézu, riešenie. Verím, že je to užitočná výstroj aj pre úlohu, ktorá mi bude pridelená.“

„Čo by ste odkázali františkánskej rodine, ktorá sa teší z toho, že spolubrat prijme kardinálsky titul?“

„Ich radosť je mojou radosťou. Keď cítim šťastie okolo seba, infikuje ma to, a chcel by som im povedať, aby neprestali s touto radostnosťou, ktorá robí dobre srdcu všetkých.“

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

25 novembra 2020, 22:56