Hľadaj

Vo Vatikáne vysvätili nového apoštolského nuncia pre Angolu

V Bazilike sv. Petra sa 17. októbra, symbolicky na prahu Misijnej nedele, konala biskupská vysviacka nového apoštolského nuncia v Angole a v ostrovnej krajine Sv. Tomáš (São Tomé e Príncipe) Mons. Giovanniho Gaspariho. Novovysväteného arcibiskupa Gaspariho spolu s jeho príbuznými prijal na osobitnej audiencii pápež František.

57-ročný Mons. Gaspari pochádza z Talianska. Svätý Otec ho koncom septembra spolu s menovaním za nuncia povýšil na titulárneho arcibiskupa so sídlom Alba Marittima. Za kňaza bol vysvätený v roku 1987 a v diplomatických službách Svätej stolice pôsobí od roku 2001. Pracoval na zastupiteľstvách v Iráne, Albánsku, Mexiku a Litve, ale aj na vatikánskom štátnom sekretariáte v Sekcii pre vzťahy so štátmi.

Ako nový nuncius Mons. Gaspari príde do Angoly, s ktorou má Svätá stolica čerstvo podpísanú základnú rámcovú zmluvu. Do platnosti vstúpila minulý rok v novembri a v súčasnosti sa pracuje na jej uvedení do praxe. V ostrovnej krajine Sv. Tomáš a Princov ostrov, kde sa podobne ako v Angole používa portugalčina, sa zmluva so Svätou stolicou ešte len pripravuje.

Hlavným svätiteľom pri slávnosti v Bazilike sv. Petra bol vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. V homílii pripomenul ako vzor biskupskej horlivosti dnešného svätca Ignáca Antiochijského, ktorý spečatil svoje svedectvo o Kristovi mučeníctvom. Novému nunciovi Gasparimu venoval kardinál Parolin tieto slová povzbudenia:

„V týchto dvoch afrických krajinách sa stretneš s početnou a majoritnou katolíckou komunitou, ktorej budeš dávať pocítiť krásu toho, že sú živou a nenahraditeľnou časťou univerzálnej Cirkvi, i dôležitosť a prozreteľnostný význam toho mocného puta, ktoré spája každú miestnu cirkev s pápežom a Svätou stolicou. Súčasne budeš vytrvalým tvorcom bratského dialógu, na prvom mieste s kresťanmi iných konfesií, a tiež aj so všetkými ľuďmi dobrej vôle, pre posilňovanie ekumenických a medzináboženských vzťahov a pre harmonický a pokojný rozvoj celej spoločnosti.“ 

-jb-

17 októbra 2020, 15:09