Hľadaj

Apertura dell´Anno Giubilare Aloisiano 450 dalla nascita di San Luigi Aloysius Gonzaga, nella Chiesa di Sant´Ignazio, Roma Apertura dell´Anno Giubilare Aloisiano 450 dalla nascita di San Luigi Aloysius Gonzaga, nella Chiesa di Sant´Ignazio, Roma 

V Ríme vysvätili za diakonov štyroch Slovákov zo Žilinskej diecézy

V rímskom Kostole sv. Ignáca z Loyoly boli vo štvrtok 1. októbra vysvätení za diakonov štyria slovenskí bohoslovci študujúci vo Večnom meste, alumni Pápežského kolégia Germanicum et Hungaricum.

Diakonskej a kňazskej vysviacke bohoslovcov spomínaného kolégia  predsedal prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ.

V skupine svätencov zloženej z viacerých národností mali tento rok prevahu Slováci. Noví slovenskí diakoni Jakub Melo, Sebastián Kavecký, František Daško a Andrej Krekáč pochádzajú zo Žilinskej diecézy. Ďalší novovysvätený diakon pochádza z Nemecka (Kolín nad Rýnom). Pri slávnosti prijal kňazskú vysviacku diakon z Viedenskej arcidiecézy.

Obrad, ktorý prebiehal za prísnych hygienických opatrení, bol prenášaný strímingom cez internet. Okrem predstavených Pápežského kolégia Germanicum et Hungaricum boli prítomní niekoľkí hostia, medzi nimi rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvara, ktorý na slávnosti súčasne reprezentoval Žilinskú diecézu.

Na druhý deň, v piatok 2. októbra predpoludním bude za účasti novovysväteného kňaza a diakonov ďakovná svätá omša v kostole Kolégia Anima (Santa Maria dell'Anima). Predsedať bude rektor Pápežského slovenského kolégia Pavol Zvara, v homílii sa prihovorí duchovný správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme Tomáš Šandrik. Aj v tomto prípade je účasť limitovaná prísnymi hygienickými pravidlami prevencie proti koronavírusu.

-zk, jb-

Aktualizované: 1.10.2020, 20:46

01 októbra 2020, 13:08