Hľadaj

Nový prefekt pre kauzy svätých Semeraro začína službu návštevou Assisi

Novomenovaný prefekt Kongregácie pre kauzy svätých Mons. Marcello Semeraro už začína svoju službu. V pondelok 19. októbra príde do Assisi, kde bude pri hrobe nového blahoslaveného Carla Acutisa v Sanktuáriu zrieknutia sa šiat sv. Františka sláviť o 18. hodine Eucharistiu. Dnešným dňom sa uzatvára obdobie vystavenia Carlovho tela v presklenej rakve v súvislosti s blahorečením.

Pripomeňme, že Mons. Marcello Semeraro bol menovaný 

pápežom Františkom do čela Kongregácie pre kauzy svätých len pred niekoľkými dňami, vo štvrtok 15. októbra. Predtým bol biskupom diecézy Albano a sekretárom Rady kardinálov.

Mesto Assisi zaznamenáva v poslednej dobe výrazný rozvoj duchovných a charitatívnych aktivít. Pápež František tu v roku 2017 zriadil Sanktuárium zrieknutia sa šiat sv. Františka spojené s tamojším kostolom Santa Maria Maggiore. Svätyňa je zároveň centrom stretnutí pastorácie mládeže v rámci Talianska a v súčasnej dobe je vyhľadávaná aj ctiteľmi mladého blahoslaveného Carla Acutisa.

Pri blahorečení Carla Acutisa 10. októbra v Assisi miestny arcibiskup Domenico Sorrentino ohlásil otvorenie vývarovne pre chudobných v susedstve spomenutého sanktuária. Podobne oznámil aj zriadenie „Medzinárodnej ceny Františka z Assisi a Carla Acutisa za ekonómiu bratstva“.

Assisi sa už o mesiac, od 19. do 21. novembra, stane centrom virtuálneho stretnutia pápeža Františka s mladými ekonómami sveta, nazvaného podľa svätca z Assisi „Františkova ekonómia“ (Economy of Francesco). Kvôli prepuknutiu pandémie bola akcia preložená z jari na jeseň.

-jb-

19 októbra 2020, 12:45