Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Najväčší nárast počtu katolíkov je vďaka misiám v Afrike

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky.

Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi, celosvetovo vzrástol počet pokrstených katolíkov od roku 2013 po rok 2018 z 1,254 na 1,329 miliardy, čo predstavuje nárast o 6%. Pri porovnaniach týchto údajov s celkovým rastom svetovej populácie v období spomenutých piatich rokov zo 7,094 na 7,496 miliardy pozorujeme, že relatívna prítomnosť katolíkov sa mierne zvýšila zo 17,68% na 17,73%.

Štatistiky Cirkvi ďalej ukazujú, že geografická analýza variácií v skúmanom období ukazuje zaujímavý nárast asi o 18%  katolíkov v Afrike, kde sa naopak populácia zvýšila len o niečo viac ako 15%. Porovnanie týchto dvoch percentuálnych ukazovateľov zdôrazňuje, ako veľmi bola pastoračná činnosť v afrických krajinách efektívna.

Aj na americkom kontinente bol zaznamenaný vyšší nárast katolíkov než nárast ich populácie (4,6% oproti 4,4%). Oveľa väčší je však nárast ázijských katolíkov v porovnaní s celkovému  populačnému rastu (7,6% oproti 4,4%). V Európe bol naopak zaznamenaný pokles katolíkov o 0,4% v porovnaní s nepatrným nárastom počtu obyvateľov o 0,2 %. V Oceánii údaje ukazujú významný nárast katolíkov v porovnaní so vzrastom počtu obyvateľov (9,6% oproti 8,1%).

Správa Centrálneho štatistického úradu Cirkvi ďalej uvádza, že na Americkom kontinente tvoria katolíci 63,7% z celkového počtu obyvateľov, v Európe je to 39,7%, v Ázii 3,3%. Je však treba zdôrazniť, že oblasť Ameriky je sama osebe veľmi rozdielna: na severe kontinentu tvoria katolíci iba 24,8%, na juhu 86,5% a v Strednej Amerike 88,5%.

Diachrónna analýza kvocientov početného nárastu katolíkov v jednotlivých častiach sveta vykázala v zásade len mierne zmeny. Vývoj možno považovať za ustálený.

-mh, jb-

15 októbra 2020, 11:45