Hľadaj

Na jubilejnom plenárnom stretnutí COMECE bol hosťom kardinál Parolin

Komisia biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) sa v dňoch 28. - 29. októbra prostredníctvom internetu spojila na plenárnom stretnutí. Kľúčovými témami diskusií bol príspevok Katolíckej cirkvi k zotavovaniu sa spoločnosti po pandémii COVIDu-19 a úloha Cirkvi v Európskej únii.

Do virtuálnej konferencie pod vedením predsedu COMECE kardinála Jean-Clauda Hollericha sa zapojil ako hlavný hosť vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin. Za Slovensko sa na podujatí zúčastnil bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý je od roku 2012 zástupcom KBS pri COMECE.

Zasadnutie COMECE sa spájalo s oslavami dvoch výročí: 

40 rokov od založenia tejto organizácie a 50 rokov diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Európskou úniou. Pri príležitosti týchto výročí napísal pápež František list kardinálovi Parolinovi. Vatikánsky štátny sekretár v rozsiahlom príhovore najprv tlmočil európskym biskupom myšlienky z listu Svätého Otca. Hovoril o potrebe, aby Európa znovuobjavila svoju pravú identitu a bola opäť sama sebou a dokázala hľadieť do budúcnosti.

Ohľadom histórie jubilujúcej Komisie biskupských konferencií Európskej únie kardinál Parolin pripomenul, že „vznik COMECE prišiel presne po desiatich rokoch budovania diplomatických vzťahov Svätej stolice a Európskej únie a predstavoval uznanie potreby vzájomnej otvorenosti a bratskej spolupráce cirkví v Európe, medzi sebou i s európskymi inštitúciami, na podporu a ochranu spoločného dobra vo svetle radosti Kristovho evanjelia.“

Ďalej sa vatikánsky zástupca venoval trom témam, ktoré by mohli byť predmetom spolupráce COMECE a európskych inštitúcií. Prvou je proces zotavovania sa z dôsledkov pandémie, zdravotných, sociálnych, ekonomických a ľudských. Ako uviedol, „vedecký výskum a investície na výrobu protilátok by sa mali dať prednostne tým, ktorí ju najviac potrebujú, i najslabším vrstvám spoločnosti.“ Solidarita Európy musí byť založená predovšetkým na záujmoch rodiny, prostredníctvom výslovnej politickej podpory, podotkol vatikánsky štátny sekretár.

Druhou témou je tragédia našich čias: migranti, utečenci a žiadatelia o azyl a otázka ich prijatia a integrácie. „V tomto zmysle veríme, že  je potrebné revidovať dublinské nariadenie. Nová zmluva o migrácii a azyle, predložená 23. septembra Európskej komisii sa snaží v tomto smere urobiť krok vpred,“ uviedol kardinál Parolin.

Do tretice pripomenul otázku klimatických zmien a ochrany životného prostredia, ktorá „úzko súvisí s našim úsilím o spravodlivosť a s obranou najchudobnejších a najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, ako aj smerom k budúcim generáciám.“

Kardinál okrem toho hovoril aj pozornosti Európy smerom k Afrike, pri ktorej nepostačuje iba finančná podpora, ale veľký význam to zohráva mnoho rozličných cirkevných aktivít.  Na záver všetkým zaželal, aby boli podľa slov pápeža Františka kresťanmi povolanými „byť dušou Európy“ a na príhovor európskych patrónov prispievali k budovaniu kontinentu, na ktorom sa nachádza Petrov stolec, tak dôležitý pre Cirkev i pre celý svet. Nezabudol tiež s uznaním pripomenúť osobnosť apoštolského nuncia Mons. Alaina Paula Lebeaupina, ktorý po ukončení služby pri EÚ odišiel na zaslúžený odpočinok.

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

31 októbra 2020, 17:16