Hľadaj

Na čele Kongregácie pre evanjelizáciu národov je kardinál Luis Antonio Tagle Na čele Kongregácie pre evanjelizáciu národov je kardinál Luis Antonio Tagle 

Misijná nedeľa s mottom „Tu som, pošli mňa“ sa u nás zameria na Srí Lanku

V nedeľu 18. októbra, čiže ako zvyčajne v predposlednú októbrovú nedeľu, sa koná Svetový deň misií, v spojení s ktorým sa uskutoční i tradičná zbierka na misie. Tento rok prebieha v osobitnom kontexte pandémie, ktorý prehĺbil niektoré potreby misijných cirkví a ovplyvnil aj formy a možnosti prispievania darcov.

K téme tohtoročného Svetového dňa misií: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,8) sa v Tlačovom stredisku Svätej stolice uskutočnila v piatok tlačová konferencia. Vystúpili na nej sekretár Kongregácie pre evanjelizáciu národov, tanzánsky arcibiskup Protase Rugambwa, ďalej predseda Pápežských misijných diel (PMD), Talian Mons. Giampietro Dal Toso a generálny sekretár Pápežského diela šírenia viery páter Tadeusz Nowak, Američan poľského pôvodu z Kongregácie misijných oblátov Nepoškvrnenej Panny Márie (OMI).

Mons. Dal Toso pri tejto príležitosti poďakoval aj za podporu pre osobitný fond založený pápežom Františkom na pomoc misijným cirkvám v súčasnom období pandémie. Doposiaľ bolo schválených 250 projektov v celkovom objeme 1.299.700 dolárov a 473.410 eur. Fondy pochádzajú od národných pobočiek PMD, ktorých je okolo 120. Zvláštnu vďaku za štedrosť vyjadril riaditeľ PMD cirkvám v Španielsku, Francúzsku a Južnej Kórei, ale upozornil aj na jednorazové príspevky, ktoré prišli z chudobných krajín ako Rwanda a Bangladéš.

Z tohto osobitného fondu sa pomáha najmä misijným diecézam na pokrytie elementárnych výdavkov v čase, keď sa kvôli pandémii ocitli bez príjmov z pravidelných nedeľných milodarov v kostoloch. Podobne pomoc smeruje aj katolíckym školám a tiež najtvrdšie zasiahnutým rodinám či rehoľným komunitám. Napr. klauzúrne sestry v Maroku sa ocitli celkom bez zdrojov, podobne aj kresťanské rodiny v Bangladéši, ktoré sú v krajine maličkou menšinou. Podpora slúži aj pre rozličné rozhlasové a televízne stanice v Afrike na prenosy katechéz a liturgických slávení.

So svedectvami o živote v misijnej službe v rôznych častiach sveta sa na včerajšej tlačovej konferencii vo Vatikánskom tlačovom stredisku podelili štyri osobnosti: angolská sestra Ana Cambongo António, indický kňaz Vignandas Gangula a manželský pár Marco Gibelli a Lucia Trutterová z Milánskej arcidiecézy.

Osobitné videoposolstvo k misijnej nedeli zverejnil prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Luis Antonio Gokim Tagle. Pripomenul v ňom misijné poslanie každého kresťana vyplývajúce zo sviatosti krstu a poďakoval za veľkodušnosť a štedrosť pri podpore misijnej služby Cirkvi modlitbou i finančnou pomocou.

Videoposolstvo kardinála Tagleho (v angl.)

Pripomeňme, že na Slovensku tento rok pozvali Pápežské misijné diela veriacich k podpore osobitne pre misie na Srí Lanke. Vzhľadom na nemožnosť priamej účasti na nedeľných bohoslužbách to bude tentoraz formou elektronickej misijnej zbierky. Viac informácií je internetovej stránke www.misijnediela.sk.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

17 októbra 2020, 12:06