Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Kard. Parolin na konferencii Centesimus Annus: Premyslime si zmysel a cieľ ekonomiky

Na medzinárodnej internetovej konferencii „Míľniky integrálnej ekológie pre ľudskú ekonomiku“, ktorú počas októbra zorganizovala Nadácia „Centesimus Annus pro Pontifice“, sa zúčastnil aj štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. V úvodnom príhovore cez video v piatok 23. októbra hovoril o význame pápežových encyklík Laudato si´ a Fratelli tutti.

Pri príležitosti Roka Laudato si´, z vôle pápeža Františka zvlášť venovaného modlitbe, uvažovaniu a dobrej praxi inšpirovanej encyklikou pri jej piatom výročí pozvala nadácia „Centesimus Annus pro Pontifice“ do diskusie rozličné osobnosti v troch virtuálnych stretnutiach s komunikáciou v angličtine.  Druhé v poradí sa konalo v piatok 23. októbra (na tému: Governance and Business models) a záverečné bude 30. októbra (s témou Education and Training).

Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin sa v piatkovom príspevku zameral na prepojenosť encyklík Laudato si´Fratelli tutti. Zdôraznil, že „výzvou je znovu obnoviť kurz lode ľudstva smerom k Pánovi i smerom k iným v duchu spolupráce, v znovuobjavení našej príslušnosti k svetu ako bratia a sestry.“

Kardinál Parolin vysvetlil, že „integrálna ekológia“ ide oveľa ďalej ako len k dimenzii „životného prostredia“. Ide o integrálny pohľad života:  ústredné miesto ľudskej osoby a potreba podporovať kultúru starostlivosti namiesto kultúry odpadu. Rozhodujúci význam pri tom zohráva výchova a vzdelávanie.

„Je potrebné morálne rozlišovanie v záujme novej a dôkladnej reflexie o zmysle ekonomiky a jej cieľoch, a rovnako treba aj hĺbkové a prezieravé prehodnotenie modelu rozvoja, aby sa korigovali jeho nefunkčnosti a pokrivenia.“

Okrem týchto výziev kardinál Parolin poukázal na vážny fenomén tzv. „technologickej nezamestnanosti“, na ktorý sa žiada odpovedať s kreativitou, aby došlo k zvýšeniu pracovných miest namiesto ich znižovania.

-mh, jb-

24 októbra 2020, 17:05