Hľadaj

Mons. Claudio Lurati, nový apoštolský vikár egyptskej Alexandrie latinského obradu Mons. Claudio Lurati, nový apoštolský vikár egyptskej Alexandrie latinského obradu

V Egypte vysvätili nového apoštolského vikára Claudia Luratiho

V piatok 30. októbra prijal v Egypte biskupskú vysviacku nový apoštolský vikár Alexandrie, 58-ročný Mons. Claudio Lurati, komboniánsky misionár pôvodom zo severotalianskeho Coma. Do úradu apoštolského vikára egyptskej Alexandrie pre katolíkov latinského obradu ho Svätý Otec vymenoval 6. augusta 2020.

Mons. Claudio Lurati má bohaté skúsenosti so životom Cirkvi v severovýchodnej Afrike. Teologické štúdiá začal bakalárskou etapou v Nairobi v Keni. Po kňazskej vysviacke v roku 1989 pôsobil päť rokov vo Verone, kde sa venoval misionárskemu tlačovému apoštolátu. V roku 1995 sa stal misionárom v Sudáne a ďalej 12 rokov pôsobil v Egypte, po ktorých pokračoval v Ríme ako generálny ekonóm Kongregácie komboniánskych misionárov Ježišovho Srdca.

Pri obrade biskupskej konsekrácie v piatok 30. októbra  v Chráme sv. Jozefa bol hlavným svätiteľom prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri. Po jeho boku boli jeruzalemský latinský patriarcha Pierbattista Pizzaballa a apoštolský nuncius v Egyte arcibiskup Nicolas Thévenin.

Apoštolský vikariát v Alexandrii má asi 60 tisíc veriacich. Ide o katolíkov latinského obradu, ktorí k v Egypte tvoria malú menšinu uprostred asi siedmich miliónov kresťanov, s prevahou pravoslávnych koptov. Ako vysvetlil Mons. Claudio Lurati v krátkom videu cez YouTube, medzi veriacimi latinského vikariátu je mnoho občanov iných krajín, ktorí prišli do krajiny za prácou alebo tam získali politický azyl. Pochádzajú najmä z Južného Sudánu, Eritrey, Somálska, ale aj z ďalších afrických krajín. Za prácou prichádzajú tiež Filipínci, ktorí si udržiavajú živú náboženskú komunitu.

Ako vysvetlil apoštolský vikár Mons. Lurati, zo sociálneho a spoločenského hľadiska je význam katolíckych komunít v Egypte výraznejší než naznačujú samotné čísla. Je to najmä vďaka ich cirkevným školám a zdravotným strediskám, ktorými Cirkev slúži aj ostatnej populácii Egypta. V 98-miliónovom Egypte sa drvivá väčšina obyvateľstva hlási k islamu. Kresťania dohromady tvoria len niečo vyše 5%.

Kard. Sandri pricestoval pri príležitosti vysviacky do Egypta už v stredu 28. októbra. Stihol navštíviť aj emeritného koptského alexandrijského patriarchu kardinála Antoniosa Naguiba, ktorý bol na Biskupskej synode pre Blízky východ v roku 2010 generálnym relátorom. Ďalej sa stretol s alexandrijským koptským patriarchom Ibrahimom Sidrakom a všetkými biskupmi koptskej synody, ako aj so zástupcami ďalších východných katolíckych cirkví v Egypte: melchitskej, arménskej a chaldejskej. Počas návštevy bol aj s antiochijským melchitským patriarchom Youssefom Absim, rovnako hosťom v Egypte v týchto dňoch.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

31 októbra 2020, 11:13