Hľadaj

Assisi sa pripravuje na blahorečenie Carla Acutisa, pútnici môžu vidieť jeho tvár

Vo štvrtok 1. októbra v Assisi v Sanktuáriu zrieknutia sa šiat sv. Františka (Santuario della Spogliazione) sprístupnili zraku pútnikov telo budúceho blahoslaveného, 15-ročného chlapca Carla Acutisa. Iniciatíva diecézy je súčasťou blahorečenia, ktoré sa uskutoční 10. októbra v meste sv. Františka a ktorému bude predsedať kardinál Agostino Vallini, pápežský legát pre baziliky sv. Františka a Panny Márie Anjelskej (Santa Maria degli Angeli).

Otvoreniu Carlovho hrobu predchádzala svätá omša, na ktorej sa zúčastnili aj jeho rodičia. „Nie je to každodenná záležitosť, aby bol 15-ročný človek 

vyvýšený na slávu oltára, v znamení skutočne svätého života, zakoreneného v Evanjeliu a vedeného v stopách sv. Františka z Assisi“ – poznamenal biskup Assisi Mons. Domenico Sorrentino pri spriehľadnení čelnej steny sarkofágu budúceho blahoslaveného.

Carlo Acutis zomrel v roku 2006 na agresívnu formu leukémie. Pútnici, medzi ktorými prevažuje mládež, môžu v týchto dňoch priamo vidieť cez sklo jeho mladú tvár, verne zachovanú vďaka silikónovej posmrtnej maske.

„Tento chlapec bol skutočne geniálny a mnohé aspekty jeho života sú pre nás provokáciou“, dodal biskup Assisi. Ako ďalej informoval, v deň blahorečenia, v sobotu 10. októbra,  bude na slávnosti prítomná relikvia, no jeho telo zostane v spomínanom sanktuáriu vystavené k verejnej úcte až do 17. októbra.

Pri blahorečení budú veriaci rozložení po celom Assisi

V priebehu obdobia vystavenia tela bezprostredného kandidáta blahorečenia diecéza naplánovala množstvo liturgických, modlitebných i kultúrnych podujatí o 

osobnosti Carla Acutisa. Otvorenie hrobu spolu so sprievodnými podujatiami dovoľuje rozložiť príchod veriacich do Assisi na viac dní a na menšie skupinky a rešpektovať tak opatrenia súvisiace s pandémiou.

„Na blahorečení sa očakáva viac než tritisíc osôb. A žiadosti o účasť neustále pribúdajú, pretože mnoho ľudí po celom svete pozná jeho príbeh a cítia sa nim byť priťahovaní“, vysvetlil Mons. Sorrentino.

Slávnosť beatifikácie Ctihodného Božieho služobníka Carla Acutisa bude v Pápežskej bazilike sv. Františka v Assisi v sobotu 10. októbra  o 16. hodine. Aby sa predišlo akumulácii veriacich, počas blahorečenia budú na viacerých námestiach Assisi inštalované veľkoplošné obrazovky. Rozmiestnené budú od historického centra až po Baziliku Panny Márie Anjelskej (Santa Maria degli Angeli). Vstup na námestia bude povolený len na základe internetovej registrácie, ktorá sa musí vykonať vopred.

Správy o neporušenosti Carlovho tela nie sú pravdivé

V médiách kolujú nepravdivé informácie o údajnej neporušenosti tela Carla Acutisa. Na margo toho Mons. Sorrentino vysvetľuje:

„Pri vykonaní exhumácie na cintoríne v Assisi 23. januára 2019 pred jeho prenesením do sanktuária bolo telo nájdené v normálnom stave transformácie, ktorý je 

vlastný kadaveróznemu stavu. Keďže to však nebolo mnoho rokov po pochovaní, aj keď bolo telo zmenené, s rozličnými časťami, ktoré boli ešte v ich anatomickom spojení, bolo ošetrené technikami konzervácie a integrácie, aké sa používajú len pre telá blahoslavených a svätých pre ich dôstojné vystavenie k úcte veriacim. ... Osobitne sa podarila rekonštrukcia tváre pomocou silikónovej masky. Osobitným ošetrením sa podarilo obnoviť vzácnu relikviu srdca, ktorá bude použitá v deň blahorečenia.“

Pápež dal Carla za vzor v apoštolskej exhortácii Christus vivit

Carlo Acutis ako študent lýcea spájal svoju horlivú vieru s nadaním na počítače a informačné technológie. Multimediálna publikácia, ktorú vytvoril, je prehľadom všetkých evidovaných eucharistických zázrakov. Knižne vyšla aj v slovenčine pod titulom Eucharistické zázraky vo svete (Studio Lux, 2017). Známy je jeho výrok: „Všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie“.

Pápež František dal Carla Acutisa za príklad mladým v posynodálnej apoštolskej exhortácii Christus vivit (Kristus žije).

-zk-

03 októbra 2020, 14:49