Hľadaj

2020.06.07 Vangelo del giorno Crocifisso risurrezione vita 2020.06.07 Vangelo del giorno Crocifisso risurrezione vita 

Zomrel holandský kardinál Adrianus Johannes Simonis

Vo veku 88 rokov zomrel v stredu 2. septembra holandský kardinál Adrianus Johannes Simonis, emeritný arcibiskup Utrechtu.

Po kňazskej vysviacke v roku 1957 študoval Adrianus Johannes Simonis v období 1959-66 v Ríme biblickú exegézu. V dizertačnej práci sa zameral na texty Jánovho evanjelia o Dobrom Pastierovi (Die Hirtenrede).

V roku 1970 bol menovaný za biskupa Rotterdamu, od roku 1983 sa stal metropolitným arcibiskupom Utrechtu  ako nástupca kardinála Johannesa Willebrandsa. Viac rokov bol na čele Konferencie biskupov Nizozemska a bol zároveň Veľkým kancelárom katolíckej univerzity v Nijmegene.

Kardinálsky titul prijal z rúk sv. Jána Pavla II. v roku 1985. Jeho titulárnym chrámom bola Bazilika sv. Klementa.

V roku 2005 sa kardinál Adrianus Johannes Simonis zúčastnil na konkláve, ktoré zvolilo Benedikta XVI. Od roku 2007 bol emeritným arcibiskupom Utrechtu.

Kardinál Simonis, ktorého pastierske heslo znelo „Ut cognoscant Te” (Aby Ťa poznali), sa do pamäti Cirkvi zapísal svojou angažovanosťou na obranu katolíckej sociálnej náuky ohľadom manželstva, rodiny a nedotknuteľnosti ľudského života.

Svätý Otec František zaslal kondolenciu celému spoločenstvu Utrechtskej arcidiecézy v telegrame adresovanom jej arcibiskupovi kardinálovi Willemovi Jacobusovi Eijkovi. Okrem iného v ňom píše:

„Zverujúc jeho dušu láskavému milosrdenstvu Ježiša - Dobrého Pastiera, pripájam sa k vám vďakyvzdaním Všemohúcemu Bohu za svedectvo kardinála o Evanjeliu, za jeho roky oddanej biskupskej služby cirkvám Rotterdamu a Utrechtu a za jeho cenné úsilie v prospech cirkevného spoločenstva.“

Svätý Otec uzatvára telegram udelením apoštolského požehnania všetkým smútiacim ako záruky útechy a pokoja u vzkrieseného Pána.

-jb-

03 septembra 2020, 14:22