Hľadaj

V Sofii slávnostne uložili relikvie svätcov darované pápežom

V hlavnom meste Bulharska sa vo štvrtok 17. septembra konala slávnosť prenesenia relikvií svätých mučeníkov Klementa a Potita do Chrámu Svätej Sofie. Ide o dar pápeža Františka Bulharskej pravoslávnej cirkvi.

Čiastočky telesných pozostatkov starokresťanských mučeníkov, apoštolov starobylej Sardiky (Serdika, Sredec), prijal vo februári tohto roku z rúk apoštolského nuncia Mons. Pecorariho v Sofii patriarcha Neofit „ako bratské gesto pápeža Bulharskej pravoslávnej Cirkvi po jeho návšteve v máji 2019“.

Pri príležitosti titulárneho sviatku starobylého chrámu Svätej Sofie, ktorý Bulharská pravoslávna cirkev slávi 17. septembra, doň v procesii priniesli a slávnostne uložili relikvie sv. Klementa, pápeža a sv. Potitia, mučeníka.

V posolstve zaslanom patriarchovi Neofitovi pri príležitosti daru relikvií Svätý Otec František vyjadril presvedčenie, že budú pre miestnych veriacich „význačným príkladom a pripomenú nám, že mučeníci patria všetkým cirkvám a sväté utrpenie v ich mučeníctve živí ekumenizmus krvi, ktorý presahuje rozdiely a pozýva všetkých kresťanov rozvíjať viditeľnú jednotu Kristových učeníkov“.

Metropolitný vikár Sofie biskup Polykarp pri slávnosti prečítal posolstvo bulharského patriarchu Neofita, ktorý vyjadril vďaku týmito slovami:

„Dejiny svedčia o živote a jedinečných skutkoch týchto veľkých mužov, prvých kresťanov a svedkov viery v Krista, ktorí začali svoju pozemskú púť v starobylej Sardike. Je to veľké požehnanie pre našu Bulharskú pravoslávnu cirkev, ako strážkyňu a pokračovateľku diela svätých bratov Cyrila a Metoda a ich svätých učeníkov, že dostávame časť svätých relikvií ctihodného pápeža Klementa, zakladateľa sardickej cirkvi a jeho prvého biskupa,

ako duchovného mostu medzi Cirkvou Bulharska a Cirkvou Ríma, a ktorého veľká duchovná a milosťou sprevádzaná činnosť rozohrievala srdce bulharského a talianskeho národa po celé stáročia.“

Pápežovo posolstvo prečítal predseda Konferencie biskupov Bulharska Mons. Christo Proykov spolu s pozdravom od apoštolského nuncia Mons. Anselma Guida Pecorariho.

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

19 septembra 2020, 11:09