Hľadaj

Pápež František si zaspomínal na mariánske púte v Argentíne

Krátkym videoposolstvom zaznamenaným cez mobilný telefón pozdravil pápež František mariánskych pútnikov v Argentíne pri príležitosti 40. výročia púte Lujánskej Madony do Centenaria. Púť, ktorá sa tento rok pre opatrenia pandémie konala virtuálne, sa uskutočnila v dňoch 23. – 26. septembra.

Podobne ako pred týždňom, keď pápež František pozdravil krátkym odkazom argentínsku púť mladých, tentoraz sa cez video nahraté v Dome sv. Marty prihovoril pútnikom do Centenaria ležiaceho na západe krajiny. Zveril ich Panne Márii a zaspomínal si aj na niekoľko zážitkov z pútí:

„Jedna žena mi povedala, že jednou z úloh matky je dávať svoje deti dohromady. A ďalšia, keď som sa jej spýtal, ktoré z detí je jej obľúbené, mi odpovedala: «Mám päť prstov na ruke: ak jeden zrania, ublížia rovnako aj ďalším. Sú každé iné, ale všetky sú rovnaké».

A takto zachádza s nami aj Panna Mária. Sme rôzni, ale ona je Matkou a objíma všetkých.“

Púť Madony z Luján do Centenaria vyvrcholila v nedeľu 27. septembra slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval arcibiskup Neuquén, Mons. Fernando Corxatto a bola prenášaná v strímingu na sociálnej sieti diecézy.

-mh, jb-

28 septembra 2020, 14:43