Hľadaj

Kardinál Sandri: Duchovnou púťou do Svätej zeme pomôžme tamojším kresťanom

V súvislosti so Zbierkou pre Svätú zem, ktorá sa tento rok koná namiesto Veľkého piatka v nedeľu 13. septembra, vyzval pápež František veriacich k „duchovnej púti“ v mysli a srdci do Jeruzalema. O význame tejto výzvy hovorí prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri.

Pápež František pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 13. septembra pozval v súvislosti so zbierkou pre Svätú zem k duchovnej púti. Z okna Apoštolského paláca oslovil veriacich týmito slovami:

„Z dôvodu situácie pandémie sa tradičná Zbierka pre Svätú zem presunula z Veľkého piatka na dnešný deň pred sviatkom Povýšenia Svätého kríža. V súčasnom kontexte je táto zbierka ešte väčšmi znamením nádeje a solidárnej blízkosti kresťanom, ktorí bývajú v tej zemi, kde sa Boh vtelil, zomrel a vstal z mŕtvych pre nás. Dnes si vykonajme duchovú púť - v duchu, s predstavivosťou a srdcom – do Jeruzalema, kde ako hovorí Žalm, sú naše pramene (porov. Ž 87,7), a urobme toto gesto štedrosti pre tamojšie spoločenstvá.“

O význame tejto výzvy hovorí prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri:

„V tomto kontexte pandémie sa zdá byť trochu absurdné ísť ešte pýtať pomoc popri všetkých tých potrebách, ktoré tu sú, všetkých tých trápeniach. Myslím si však, že napriek tomuto utrpeniu, môžeme vidieť túto zbierku pre Svätú zem ako istý druh vnútornej púte na Ježišove miesta, pretože ak sú púte žiaľ nemožné z dôvodu nutnej prevencie, keďže vo Svätej zemi je ešte stále výskyt vírusu, ale prečo sa nepriblížiť k Ježišovým miestam naším srdcom a naším rozjímaním?

Keď Ježiš kráčal, keď bol uprostred zástupov, keď vyučoval, Ježiš bol vzťažným bodom všetkých odsúvaných bokom, malomocných, chudobných, posadnutých, všetci sa chceli k nemu priblížiť. A prečo by sme my, keď sme teraz zasiahnutí touto hroznou pandémiou, nevykročili s naším srdcom za Ježišom, aby sme prosili o zmilovanie, aby sme ho prosili, aby nás oslobodil od tohto zla?

A tak sa priblížme k Ježišovi mysliac na všetky tie miesta, 

ktorých sa dotkol svojimi rukami, svojimi nohami, aby sme prosili o zľutovanie a aj aby sme povedali: ja sa zúčastňujem na tejto duchovnej púti nie iba mojou modlitbou a mojím rozjímaním, ale aj mojím príspevkom, aby na týchto miestach mohla byť tvoja spásna prítomnosť pre všetkých tých, čo v budúcnosti navštívia Svätú zem, ktorá prežíva chvíle veľkého utrpenia ľudsky, ale aj ekonomicky pri absencii pútnikov.“           

Pripomeňme, že medzi územia, ktorým sa dostávajú rôzne formy podpory zo zbierky pre Svätú zem patria Jeruzalem, Palestína, Izrael, Jordánsko, Cyprus, Sýria, Libanon, Egypt, Etiópia, Eritrea, Turecko, Irán a Irak. Zbierka pre Svätú zem tradične putuje na konkrétne miesta prostredníctvom Kustódie Svätej zeme a Kongregácie pre východné cirkvi.

Cez Kustódiu Svätej zeme spravovanú rehoľou františkánov sa podľa stanoveného kľúča dostáva na dané miesta 65% výťažku zbierky. Zvyšných 35% ide cez Kongregáciu pre východné cirkvi, ktorá používa tieto finančné prostriedky na prípravu bohoslovcov a podporu duchovenstva, na školské a kultúrne aktivity v jednotlivých cirkevných zložkách na Blízkom východe.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

13 septembra 2020, 20:02