Hľadaj

Čoskoro blahorečený, otec Michael McGivney Čoskoro blahorečený, otec Michael McGivney

Zakladateľa Kolumbových rytierov McGivneyho budú blahorečiť 31. októbra v USA

„Hlboká vďačnosť za prínos otca McGivneyho a rádu k evanjelizačnému poslaniu Cirkvi, k ochrane dôstojnosti ľudského života, rodiny a náboženskej slobody“ takto Svätý Otec František vyjadril radosť z blížiacej sa slávnosti blahorečenia zakladateľa Kolumbových rytierov. Pri zachovaní náročných opatrení proti pandémii sa blahorečenie uskutoční v termíne 31. októbra v Katedrále sv. Jozefa v Hartforde na východnom pobreží USA.

V meste New Haven v štáte Connecticut, kde sídli Najvyššia rada Kolumbových rytierov (The Knights of Columbus), pripravujú aj otvorenie nového pútnického centra na počesť osobnosti budúceho blahoslaveného kňaza. Predstavený rádu, vrchný rytier Carl A. Anderson pri príležitosti každoročného valného zhromaždenia rádu oznámil, že nové sanktuárium s názvom „Pútnické centrum blahoslaveného Michaela McGivneyho“ bude v budove, v ktorej sa v súčasnosti nachádza múzeum histórie Kolumbových rytierov.

„Zatiaľ čo múzeum bude naďalej približovať históriu Rytierov, rozšíri svoje poslanie tým, že sa viac zameria na spiritualitu a víziu lásky nášho zakladateľa, a teda na jeho odkaz,“ uviedol Carl Anderson na valnom zhromaždení 4. augusta, ktoré sa pre pandémiu tohto roku uskutočnilo on-line formou. Ako povedal, „pre členov Kolumbových rytierov bola správa o blahorečení okamihom veľkej radosti. Otec McGivney pomáhal marginalizovaným v spoločnosti 19. storočia a jeho príklad inšpiroval milióny Rytierov pre pôsobenie v ich farnostiach a komunitách.“

Práve na tému „bratstvo“ sa sústredilo tohtoročné dvojdňové valné zhromaždenie (138-th Convention), počas ktorého bola prezentovaná Výročná správa o činnosti rádu Kolumbových rytierov, ktorá uvádza, že v súčasnosti sa v 12 krajinách angažujú asi dva milióny členov v evanjelizácii, dobročinnosti, podpore rasovej integrácie a obrane náboženskej slobody.

K valnému zhromaždeniu rádu poslal v mene pápeža Františka list Kolumbovým rytierom štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Tlmočí v ňom pápežovu  „hlbokú vďačnosť za príspevok otca McGivneyho a rádu k evanjelizačnej misii Cirkvi, k ochrane dôstojnosti ľudského života, rodiny a náboženskej slobody“. Svätý Otec tiež vyjadril prianie, aby toto blahorečenie podnietilo Kolumbových rytierov k „prehlbovaniu ich úsilia žiť ako misionárski učeníci v dobročinnej láske, jednote a bratstve“, najmä v tomto ťažkom období pandémie.

Dodajme, že blahorečenie Božieho služobníka Michaela McGivneyho umožňuje dekrét promulgovaný koncom mája vatikánskou Kongregáciou pre kauzy svätých, potvrdzujúci zázrak na jeho príhovor. Týka sa dieťatka z USA, ktoré bolo v roku 2015 uzdravené v maternici matky zo život ohrozujúcej choroby po tom, ako sa rodina modlila k budúcemu blahoslavenému.

Kauza duchovného otca McGivneyho (1852-1890) bola otvorená v roku 1997 v americkej arcidiecéze Hartford.

V roku 2008 ho pápež Benedikt XVI. vyhlásil za ctihodného Božieho služobníka.

Michael McGivney sa narodil v roku 1852 vo Waterbury v americkom štáte Connecticut ako prvé z 13 detí írskych prisťahovalcov. Za kňaza bol vysvätený v roku 1877 a po celý život pôsobil ako farský kňaz. Získal si povesť muža hlbokej viery s kvalitami Dobrého Samaritána. V roku 1882 spolu so skupinou laikov založil Kolumbových rytierov, aby poskytli duchovnú podporu katolíckym mužom a finančné zdroje rodinám, ktoré stratili otca-živiteľa. Otec McGivney zomrel vo veku len 38 rokov, počas vtedajšej epidémie chrípky, dňa 14. augusta 1890.

Ako hovorí o charizme zakladateľa rádu vrchný rytier Carl Anderson, „Otec McGivney inšpiroval generácie katolíckych mužov, aby si vyhrnuli rukávy a pretavili svoju vieru do skutkov. Predbehol čas o desaťročia v tom, že laikom zveroval dôležitú rolu v rámci Cirkvi. Dnes jeho duch aj naďalej stvárňuje charitatívnu prácu rytierov v ich službe ľuďom na okraji spoločnosti podobne ako on slúžil vdovám a sirotám v 19. storočí. Otec McGivney tiež zostáva dôležitým vzorom pre farských kňazov po celom svete a zanechal nám dedičstvo efektívnej spolupráce medzi laikmi a klérom.“

-mh, jb-

11 augusta 2020, 12:57