Hľadaj

Záber z návštevy pápeža Františka v Lorete 25. marca 2019 Záber z návštevy pápeža Františka v Lorete 25. marca 2019 

Svätý Otec predĺžil Loretský jubilejný rok do decembra 2021

Loretský jubilejný rok, spojený s možnosťou pútnikov získať úplné odpustky, sa predlžuje o ďalší rok. Oznámil to v predvečer slávnosti Nanebovzatia Panny Márie pápežský delegát mariánskej pútnickej svätyne v Lorete Mons. Fabio Dal Cin.

Ako sa uvádza v dekréte Apoštolskej penitenciárie s podpisom kardinála Maura Piacenzu, možnosť získať jubilejné odpustky sa predlžuje do 10. decembra 2021. Dôvodom predĺženia jubilea je pandémia COVID-19, ktorá znemožnila v uplynulých mesiacoch veriacim prichádzať na púť. Jubilejný rok pri príležitosti storočnice vyhlásenia Panny Márie z Loreta za patrónku letectva sa začal 8. decembra 2019 otvorením Svätej brány baziliky.

Pred milostivou sochou Čiernej Madony v centrálnej kaplnke znázorňujúcej Nazaretský domček sa denne koná modlitba ruženca, ktorá je od vypuknutia pandémie prenášaná aj internetom a inými médiami v priamom prenose. Mons. Fabio Dal Cin oznámil radostnú správu o predĺžení jubilea pri večernej modlitbe ruženca v piatok 14. augusta, spolu s vyjadrením vďaky pápežovi Františkovi:

 „V tomto roku Svätý Otec viac ráz preukázal Svätyni nazaretského domčeka svoju blízkosť: svojou návštevou 25. marca 2019, pri ktorej podpísal apoštolskú exhortáciu Christus vivit; udelením a predĺžením Loretánskeho jubilea; zapísaním ľubovoľnej spomienky Loretskej Panny Márie do Rímskeho kalendára na termín 10. decembra, a napokon vložením troch nových invokácií do Loretánskych litánií: Matka milosrdenstva, Matka nádeje a Útecha migrantov”.

Predĺženie jubilejných odpustkov sa týka nielen pútnikov do Loreta, ale aj všetkých pracovníkov letectva, či už civilného alebo vojenského. Loretánske jubileum sa totiž vzťahuje aj na letiskové kaplnky a na vojenské letecké základne po celom svete.

„V tomto čase náročnom pre ľudstvo nám Svätá Matka Cirkev dáva ďalších dvanásť mesiacov na to, aby sme nanovo naštartovali v Kristovi a nechali sa sprevádzať Pannou Máriou, ktorá je pre všetkých znamením útechy a bezpečnej nádeje,“ uviedol Mons. Dal Cin.

-jb-

Modlitba v Lorete s oznámením predĺženia Jubilea (14. aug.)
15 augusta 2020, 11:01