Hľadaj

Dobrovoľníci pomáhajúci po tragédii v Bejrúte (6. august 2020) Dobrovoľníci pomáhajúci po tragédii v Bejrúte (6. august 2020) 

Solidarita s Libanonom – výzva predsedu COMECE i gestá zo Slovenska

Po utorkovom výbuchu v bejrútskom prístave s najmenej 137 mŕtvymi a 5000 zranenými sa Libanon, ktorý sa už predtým nachádzal v ekonomicko-sociálnej kríze, ocitol vo vážnom kolapse a politickej kríze. Miestna Cirkev nasadila do pomoci obyvateľstvu svoje štruktúry v rámci krajiny a vyvíja aktivitu i žiadosťami o pomoc zo zahraničia.

„Cirkev, ktorá po celom libanonskom území zriadila sieť pomoci, 

dnes čelí dôležitej úlohe, ktorú nie je schopná splniť sama,“ uviedol maronitský patriarcha Antiochie kardinál Bechara Boutros Rai.

Svätý Otec František v stredu reagoval slovami účasti a duchovnej posily s povzbudením, aby sa sociálne, nábožensky a politicky členitá krajina vnútorne zomkla a dostala sa jej aj medzinárodná pomoc. Pripomeňme, že v krajine spolunažívajú tri veľké komunity: kresťania, ktorí sú zväčša maronitskí katolíci, sunitskí a šítski moslimovia,  ďalšími malými komunitami sú židia a drúzi. Libanon je navyše už viac rokov zaplavený utečencami najmä zo susednej Sýrie.

Rozhovor s predsedom COMECE kard. Hollerichom

V mene Komisie biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) reagoval jej predseda, luxemburský arcibiskup kardinál Jean-Claude Hollerich SJ. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas uviedol:

„Libanon je naším blížnym. Je tam veľa kresťanov i mnoho moslimov, ktorí chcú žiť v pokoji v tejto krajine. V krajine, ktorá bola veľmi prosperujúca a teraz sa stala veľmi chudobnou: ľudia majú mnoho trápení... Nemôžeme zabúdať, že Libanon prijal veľa utečencov, a že aj v Cirkvi v Európe je veľa Libanončanov, tak ako aj v našej krajine. Napríklad na Cypre. Katolícku cirkev tu tvoria maroniti: ľudia, čo prišli z Libanonu.

Takže v istom zmysle sú súčasťou Európy a tak nesmieme zabudnúť na Libanon v našich modlitbách a v konkrétnej pomoci.“

Ako boli európske cirkvi nápomocné Libanonu aj pred touto tragédiou?

„Prirodzene v COMECE pracujeme pre pokoj a pracujeme v prospech vzťahov medzi EÚ a Libanonom; ale čo sa týka peňazí, konkrétna pomoc je vecou každej národnej cirkvi, ktorá dá svoj príspevok. A vieme, že mnohé cirkvi v Európe sú veľmi štedré.“

Je dôležitý aj apel na medzinárodné komunity, aby nezabúdali na Libanon? Táto malá krajina, ktorá v posledných 30 rokoch bola priekopníkom mieru a spolužitia, sa zdá byť trochu zabudnutá, okrem tejto tragédie...

„Áno, a aj z politického pohľadu, z pohľadu bezpečnosti. Myslím si, že Libanon by mal byť významným pre EÚ, ktorá má záujem, aby bol Libanon stabilný, stabilný z politického pohľadu i z ekonomického pohľadu. Myslím teda, že politici, aj európski, by mali reagovať, pretože je v záujme európskych národov, aby sa Libanonu pomohlo. Ale my, ako kresťania, musíme urobiť viac, musíme konať nielen z nášho vlastného interesu, ale konať so solidaritou a láskou, dobročinnosťou.“

Vyjadrenia solidarity Cirkvi na Slovensku

Spoluúčasť s trpiacimi Libanončanmi vyjadrili aj biskupi Slovenska. Bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský celebroval včera na tento úmysel svätú omšu. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, predseda Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, vyjadril svoju spoluúčasť melchitskému patriarchovi Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema Josephovi Absimu, ktorý sídli v Bejrúte a vlani osobne navštívil Slovensko.

Košický apoštolský administrátor arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, niekdajší sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, sa vyjadril týmito slovami:

„Táto tragédia opätovne podčiarkuje krehkosť a zraniteľnosť všetkých ľudských štruktúr a snažení, podobne ako to v celosvetovom meradle v týchto mesiacoch  pripomína aj pandémia koronavírusu či rôzne spoločenské, ekonomické a politické napätia, ktoré znepokojujú život obyvateľov mnohých krajín, medzi nimi aj Libanonu. Nech nadovšetko milosrdný Boh vo svojej láske k človeku, na orodovanie  tej, ktorú ľud Libanonu uctieva v jej svätyni na Harisse nad Bejrútom, ako Našu Pani Libanonu, udelí posilu a útechu všetkým, ktorí boli postihnutí touto tragédiou, najmä stratou, či zranením svojich najbližších a rovnako nech dá svoju silu a múdrosť všetkým zainteresovaným na odstraňovaní jej následkov.“

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi spustila kampaň na pomoc rodinám v Libanone, do ktorej sa zapojili aj darcovia zo Slovenska. Potravinovú pomoc pre 5000 rodín v celkovej hodnote 250 000 eur zašlú už v nabližší pondelok.

-jb-

07 augusta 2020, 12:06