Hľadaj

Vatican News

Nový apoštolský prefekt pre Mongolsko prijal biskupskú vysviacku v Turíne

V sobotu 8. augusta prijal v Turíne biskupskú vysviacku nový apoštolský prefekt pre Mongolsko páter Giorgio Marengo IMC. Člen Misijného inštitútu Consolata sa stal titulárnym biskupom so sídlom Castra Severiana, jeho skutočným sídlom však bude mongolské hlavné mesto Ulanbátar. Hlavným svätiteľom bol prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Luis Antonio Tagle.

46-ročný páter Giorgio Marengo pochádza z talianskeho Piemontu. V Mongolsku pôsobil už od roku 2003 ako predstavený tamojšej rehoľnej komunity a farár v meste Arvaiheer.  V rámci Misijného inštitútu Consolata bol regionálnym poradcom pre Áziu. Večné sľuby zložil roku 2000 a o rok nato bol vysvätený za kňaza. Má doktorát z misijných vied z Pápežskej Urbanovej univerzity v Ríme a v rámci svojej rehole je vôbec prvým misionárom v Mongolsku. Biskupskú vysviacku ako apoštolský prefekt prijal vo vlasti z dôvodu cestovných obmedzení pri prevencii proti koronavírusu. 

Mongolsko je krajina s obrovskou rozlohou, 

no má len niečo cez 3 milióny obyvateľov. Kresťanov tu žije okolo 1300. Mons. Giorgio Marengo v rozhovore pre Vatican News uviedol:

„Byť biskupom v Mongolsku sa v mnohom podobá tomu, čo prežívali apoštoli v počiatkoch. Kresťanstvo v Mongolsku v skutočnosti existuje, praktizovalo sa tu v dávnej dobe. Vie sa, že pred rokom 1000, tu zapustilo korene takzvané nestoriánske kresťanstvo sýrskeho pôvodu.

Neskôr však z rozličných historicko-kultúrnych dôvodov, po epopeji mongolského impéria, praktizovanie kresťanstva doslova zmizlo a prevahu získala budhistická tibetská tradícia, z ktorej sa potom vyvinula originálna forma nazývaná mongolským budhizmom. (...)

Byť tu biskupom znamená zaiste byť tu pre tých, čo sú už kresťanmi, pomáhať im rásť vo viere, prehlbovať svoje nasledovanie Krista, a zároveň mať na zreteli spoločnosť, ktorá sa prakticky ešte skutočne nekonfrontovala s Evanjeliom.“

„Ako hovorí pápež František, a ešte pred ním Benedikt XVI., skôr než vôľou šíriť posolstvo za každú cenu, je misia skutočne darom milosti, ktorý sa snažíme ponúknuť ako tí, ktorí sme ho sami prv dostali.

Konkrétne to znamená venovať čas tomuto hlbokému načúvaniu Pánovi, ktorý nás posiela k ľuďom, ku ktorým sme poslaní, aby sme vnikli do skutočnej empatie. Znamená to venovať čas spoznaniu jazyka, vybrúseniu si tých prostriedkov, ktoré nám umožňujú vstúpiť do pravého dialógu s ľuďmi, aby sme rozumeli vzťažným bodom ich kontextu, ich dejinám, ich kultúrnym a náboženským koreňom.

A súčasne s tým boli v tomto všetkom vernými samotnému evanjeliu, nie že by sme sa preto stali nemými ohlasovateľmi, ako nám to neraz hrozí, ale ponúknuť s veľkou pokorou a úprimnosťou, tú drahocennú perlu, ktorú sme prijali a je ňou Pánovo evanjelium.

Je to príležitosť vstúpiť do zjednotenia s ním, žiť tento nový život, ktorý nám priniesol, a tak to šepkanie je odvážnym aktom ohlasovania, ale spôsobom priliehavým kontextu a osobám, ktoré máme pred sebou.“         

Toľko slová nového apoštolského prefekta pre Mongolsko, talianskeho misionára inštitútu Consolata, Giorgia Marengu.

Pripomeňme, že v Mongolsku pred časom pracoval ako misionár aj slovenský salezián don Jozef Tóth, ktorý momentálne pôsobí na Sibíri v Aldane.

-jb-

10 augusta 2020, 12:11