Hľadaj

2020.07.23 CAMMINO DI SANTIAGO 2020.07.23 CAMMINO DI SANTIAGO 

V Santiagu de Compostela sa v auguste 2021 uskutoční Európska púť mladých

V auguste budúceho roka sa v Santiagu de Compostela uskutoční Európska púť mladých (PEJ21) s mottom: „Mladík, vstaň a buď svedkom. Apoštol sv. Jakub ťa čaká“. Logo, plagát a hymnu päťdňovej púte, ktorá sa začne 4. augusta 2021, prezentovali na svetoznámom pútnickom mieste, kde je pochovaný sv. apoštol Jakub, v sobotu 25. júla.

Päťdňová iniciatíva je súčasťou tzv. Compostelského svätého roka, ktorý sa koná vždy, keď sviatok sv. apoštola Jakuba pripadne na nedeľu.

Motto púte je inšpirované témou budúcich Svetových dní mládeže, ktoré sa uskutočnia v Lisabone v roku 2023, i témami ich prípravných 

rokov.

Účastníci Európskej púte mládeže budú mať ešte pred začiatkom jej oficiálneho programu možnosť kráčať do Santiaga aj formou tradičnej pešej púte. Organizátori pripravili osem rozličných tratí v štyroch provinciách Galície i osobitnú trasu v compostelskej diecéze.

„V týchto časoch pandémie COVID-19 i ďalších „pandémií“, akými sú chýbajúci zmysel života, potrebujeme byť znamením viery, nádeje a lásky“, vyzval mladých arcibiskup Santiaga de Compostela Mons. Julián Barrio pri prezentácii projektu, na ktorý sa už prihlásilo množstvo záujemcov.

Hymna Európskej púte mladých má názov: „Príď do Santiaga, je to viac než len púť“. Na logu a plagáte, ktoré vytvoril jeden z mladých, Antonio Jesús Marcos, nechýba symbol pútnikov do Compostely mušľa ani tamojšia katedrála.

„Dnes, viac než kedykoľvek predtým potrebujeme silu, nasadenie a vieru mnohých mladých, ktorí chcú vyštartovať, ktorí potrebujú povzbudenie, sprevádzanie a ktorí chcú absolvovať púť do Santiaga nielen pre to, aby cestovali, ale aby našli zmysel ich najhlbšej túžby po šťastí“, ktorú je možné nájsť v Kristovi – vysvetľujú organizátori Európskej púte mladých.

-zk-

27 júla 2020, 11:32