Hľadaj

Dôstojnosť a bezúhonnosť ženy - odkaz sv. Márie Goretti 70 rokov od jej svätorečenia

Svätorečenie talianskej mučeníčky Márie Terézie Goretti dňa 24. júna 1950 v Ríme bolo prvým v histórii, na ktorom bol prítomný aj samotný vrah. Svätorečil ju pápež Pius XII.

V Taliansku patrí Mária Goretti medzi najuctievanejšie svätice modernej doby. Je pochovaná v Nettune, 60 km južne od Ríma, v krypte pod bazilikou, ktorú spravuje rehoľa pasionistov. Práve v Nettune podstúpila svoje mučeníctvo 6. júla 1902.

Aktuálnosť odkazu jej svedectva viery a lásky, keď ako 11-ročná obetovala život na uchovanie si čistoty, vyjadril biskup tamojšej diecézy Mons. Mariano Crociata týmito slovami: „V týchto časoch, keď sa so ženami zaobchádza ako s predmetmi, nám jej príklad pripomína dôležitosť dôstojnosti a bezúhonnosti.“

Na svätorečenie Márie Gorettiovej prišlo viac ako 300 tisíc veriacich a pútnikov. Uskutočnilo sa preto pred Bazilikou sv. Petra a nie vo vnútri, ako bolo dovtedy zvykom. Medzi veriacimi na námestí stál aj vrah svätorečenej, ktorý po odsúdení na 30 rokov väzenia bol po odpykaní si 28 rokov prepustený za vzorné správanie. Po prepustení odprosil matku Márie a stal sa členom tretieho františkánskeho rádu.

Ako uviedol Mons. Mariano Crociata, biskup diecézy Latina-Terracina-Sezze-Priverno, „hneď po jej svätorečení bolo veľa farností titulovaných jej menom, nielen v Taliansku, ale i Latinskej Amerike, v USA i na ďalších kontinentoch. Ešte dnes  mnohí zahraniční pútnici prichádzajú do Nettuna alebo do domu, kde bola umučená. Bola to udalosť, ktorá sa hlboko dotkla duší, pretože to bol príbeh malého dievčaťa, ktoré malo odvahu zostať verné Pánovi a sebe samej.“

V júni uplynulo 70 rokov od svätorečenia mladej mučeníčky a 16. októbra si pripomenú 130 rokov od jej narodenia v Corinalde neďaleko Ancony. Sv. Máriu Goretti si Cirkev každoročne pripomína ľubovoľnou liturgickou spomienkou 6. júla. Pripomeňme, že jej meno nesie aj Pedagogická a sociálna akadémia v Čadci.

-mh-

06 júla 2020, 09:52