Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Cirkev pripravila webináre o ochrane maloletých v kontexte pandémie

Pápežská komisia pre ochranu maloletých pokračuje v činnosti aj v osobitnej situácii znemožňujúcej organizovanie podujatí s osobnou účasťou. Pripravila sériu štyroch medzinárodných webinárov (internetových seminárov) zameraných na boj proti zneužívaniu detí, a to aj v súvislosti so samotnou pandémiou.

Doteraz sa na túto iniciatívu, ktorá prebieha v štyroch svetových jazykoch, prihlásilo takmer 800 účastníkov z celého sveta. Prvý z webinárov, organizovaný v pondelok 8. júna, bol zameraný na „teológiu detského veku“.

Ďalšie tri webináre budú 18. júna, 30. júna a 4. júla. Ich témami sú: „Ochrana na internete v čase lockdownu“, „Viktimológia a model vzťahovej bezpečnosti“, a nakoniec: „Starostlivosť o deti po lockdowne - Akým spôsobom pandémia zmenila naše vzťahy?“.

Pápežská komisia pre ochranu maloletých organizuje uvedené odborné školenia v spolupráci s Medzinárodnou úniou vyšších rehoľných predstavených a dvoma inštitúciami špecializovanými na ochranu maloletých.

-zk-

09 júna 2020, 22:06