Hľadaj

Páter Adolfo Nicolás s pápežom Františkom (marec 2013) Páter Adolfo Nicolás s pápežom Františkom (marec 2013) 

Zomrel páter Adolfo Nicolás, bývalý generálny predstavený jezuitov

V stredu 20. mája zomrel v Tokiu vo veku 84 rokov páter Adolfo Nicolás Pachón, niekdajší generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej v období 2008 - 2016.

P. Adolfo Nicolás Pachón pochádzal zo Španielska, narodil sa 29. apríla 1936 v Palencii. Hlavnú časť svojho života prežil v misii v Japonsku. Pracoval aj v ďalších krajinách Východnej Ázie a Tichomoria, najmä na Filipínach.

V rokoch 1978-1984 páter Nicolás viedol Východoázijský pastorálny inštitút v Manile. Neskôr bol rektorom jezuitského scholastikátu v Tokiu a v období 1993-1999 provinciálom v Japonsku. V rokoch 2004-2007 bol moderátorom Jezuitskej konferencie Východnej Ázie a Tichomoria.

Na 35. generálnej kongregácii rehole bol 19. januára 2008 P. Nicolás zvolený za generálneho predstaveného jezuitov, ako 30. v poradí od zakladateľa rehole sv. Ignáca z Loyoly. Službu  na čele Spoločnosti Ježišovej vykonával v Ríme osem rokov.

Po tom, ako P. Adolfo Nicolás z dôvodov slabnúceho zdravia požiadal o uvoľnenie z úradu generálneho predstaveného, bola 3. októbra 2016 jeho žiadosť prijatá 36. generálnou kongregáciou. Za jeho nástupcu v úrade bol zvolený P. Arturo Sosa.

P. Adolfo Nicolás sa vrátil do Japonska, kde bol členom jezuitskej komunity v Tokiu. Po rokoch zápasu s chorobou si ho Pán povolal do večnosti 20. mája 2020.

Súčasný generálny predstavený jezuitov P. Arturo Sosa oznámil správu o úmrtí P. Adolfa Nicolása spolu s vyjadrením sústrasti týmito slovami: „Vyjadrujem svoju úprimnú sústrasť Japonskej jezuitskej provincii, rodine pátra Nicolása, jezuitom v Španielsku a na Filipínach a jeho mnohým priateľom v rozličných častiach sveta.“

Spoločnosť Ježišova na svojho niekdajšieho generálneho predstaveného A. Nicolása spomína ako na „muža milosti a múdrosti, jednoduchého, pokorného a oddaného,“ píše generál jezuitov Arturo Sosa. Zvlášť spomína veľký dar v schopnosti včleniť sa do japonskej kultúry, ktorý dal páter Nicolás do služby Cirkvi ako misionár.

Počas svojho generalátu v Ríme mal P. Adolfo Nicolás silný vzťah s pápežom Benediktom XVI. a neskôr i s pápežom Františkom, pripomína ďalej P. Sosa a vysvetľuje:

„Jeden z našich konštitutívnych dokumentov hovorí, že Spoločnosť bola založená, aby slúžila samému Pánovi a Cirkvi, jeho Neveste, pod Rímskym veľkňazom. Páter Nicolás pomáhal Spoločnosti žiť tento tak charakteristický rozmer našej charizmy v konkrétnych činoch, skrze vzťah disponibility voči Svätému Otcovi, naplnený aj úprimnou láskou.“

Páter Arturo Sosa dodáva, že hoci on sám žiaľ nebude môcť cestovať do Japonska z dôvodu súčasných obmedzení pri pandémii, bude sláviť zádušnú svätú omšu spolu s celou Generálnou kúriou v Ríme.

Svätá omša za zosnulého P. Adolfa Nicolása spojená s pohrebnými obradmi bude v Tokiu v sobotu 23. mája o 17.00 miestneho času v Kostole sv. Ignáca, v angličtine, prenášaná cez internet. 

Viac o živote a diele P. Adolfa Nicolása SJ (v angličtine)

-jb-

Aktualizované: 20.5.2020, 17:26

20 mája 2020, 14:44