Hľadaj

Historický záber z Veľkého týždňa 2004 Historický záber z Veľkého týždňa 2004 

Slová emeritného pápeža o milosrdenstve sv. Jána Pavla II.

Emeritný pápež Benedikt XVI. zaslal list poľským biskupom pri príležitosti storočnice narodenia svojho predchodcu, sv. Jána Pavla II.

„Celý život pápeža mal vo svojom strede toto predsavzatie subjektívne sa stotožniť s objektívnym stredom kresťanskej viery – učením spásy – a umožniť druhým ho prijať.“  Takto píše Benedikt XVI. o svojom predchodcovi v liste poľským biskupom pri príležitosti storočnice jeho narodenia. „Vďaka zmŕtvychvstalému Kristovi, Božie milosrdenstvo je pre všetkých“ – píše ďalej emeritný pápež – a „všetci majú vedieť, že Božie milosrdenstvo sa na konci ukáže silnejším než naša slabosť“.

„Tu musíme nachádzať vnútornú jednotu posolstva Jána Pavla II. 

so základnými úmyslami pápeža Františka: opačne ako sa to niekedy hovorí, Ján Pavol II. nie je rigoristom morálky. Objasnením zásadnej dôležitosti Božieho milosrdenstva nám dáva príležitosť prijať morálne požiadavky kladené na človeka, i keď to nikdy nedokážeme splniť úplne. Do našich morálnych snažení sa máme púšťať vo svetle Božieho milosrdenstva, ktoré sa prejavuje ako sila uzdravujúca našu slabosť.“

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

15 mája 2020, 11:59