Hľadaj

Vatican News

Päť blahorečení v Poľsku, Taliansku a Španielsku sa odkladá kvôli pandémii

Vzhľadom na stále reštriktívne opatrenia v situácii pandémie vírusu Covid-19 sa Kongregácia pre kauzy svätých rozhodla odložiť päť slávností blahorečenia, ktoré sa mali konať v mesiacoch máj a jún. Prefekt kongregácie kardinál Angelo Becciu zdôvodnil rozhodnutie, tým, že „blahorečenie vychádza z ľudu“, a preto nie je vhodné robiť slávnosť čisto cez médiá bez prítomnosti ľudu.

Ako uviedol kardinál Giovanni Angelo Becciu pre Vatican News, „je to veľké utrpenie predovšetkým pre cirkevné komunity, ktoré sa pripravujú na veľké oslavy svojho ľudu“. Prefekt kongregácie však vysvetlil, že robiť slávnosť bez účasti ľudu len formou strímingu by bolo protirečivé, keďže „proces blahorečenie vychádza práve od ľudí, od aklamácie, ktorá svedčí o chýre svätosti danej osoby, či všeobecného presvedčenia ľudí, podľa ktorých život nového blahoslaveného bol bohatý na kresťanské cnosti, apoštolskú plodnosť a príkladnú smrť.“

Poľsko už bolo pripravené na slávnosť 7. júna

Medzi novými blahorečenými je obzvlášť očakávaná osobnosť poľskej Cirkvi - kardinál Stefan Wyszyński, ktorého obrad blahorečenia bol naplánovaný na 7. júna vo Varšave. Kardinál Becciu o tejto osobnosti povedal:

„Postava kardinála Wyszyńského je významnou postavou nie iba na duchovnej úrovni, ale aj verejnej a spoločenskej: jeho osoba a jeho príbeh je pevne spojený nielen s Cirkvou Poľska, ale aj dejinami poľského ľudu, najmä v tragických desaťročiach ich krajiny a celej Európy. [...] Bolo by nemysliteľné jeho blahorečenie v tejto zemi bez toho ľudu, zjednoteného pri oslave svätosti takého pastiera“.

Poľský arcibiskup Wyszyński, ktorý od roku 1948 prevzal diecézy Varšavy a Hniezdna, má veľké zásluhy na chránení a živení viery svojho ľudu a poľskej Cirkvi počas najtvrdších rokov útlaku pod komunistickým režimom, s ktorým viackrát vyjednával bez akéhokoľvek vyvolávania konfliktu. Je považovaný za duchovného otca a v istom zmysle aj predchodcu diela sv. Jána Pavla II.

Odklady blahorečení v Taliansku a Španielsku

Cirkev v Taliansku si bude musieť ešte počkať na oslavy blahorečení niekoľkých osobností, medzi ktorými sú rehoľníci i laici. Ide o blahorečenie rehoľnej sestry Lucie od Nepoškvrnenej, ktorá slúžila chudobným a chorým. Slávnosť bola pôvodne plánovaná 9. mája v juhotalianskom Lecce.

Ďalšou osobnosťou je sestra Maria Luigia od Najsvätejšej sviatosti, ktorej blahorečenie malo byť 16. mája v neapolskom Soccave. Už za života nazývaná „svätá mníška“ bola zakladateľkou Inštitútu františkánskych adoračných sestier od Svätého kríža a venovala sa najmä mladým.

Mladá talianska laička Sandra Sabattiniová mala byť blahorečená 14. júna v Riccione neďaleko Rimini. Duchovná apoštolka Komunity pápeža Jána XXIII., nazývaná „svätá snúbenica“, tragicky zomrela ako 23-ročná pri autonehode v roku 1984.

Španielska sa týka odklad blahorečenia ďalšej skupiny mučeníkov z obdobia občianskej vojny, pôvodné naplánovaného na 23. mája v Alfornòne. Kňaz Cayetano Giménez Martìn a jeho 15 spoločníkov, rehoľníkov i laikov, bolo prenasledovaných a zabitých pre vieru - in odium fidei.

-mh-

07 mája 2020, 19:16