Hľadaj

Omše z Domu sv. Marty v dobe karantény boli zážitkom duchovnej blízkosti

V týždni pred 7. veľkonočnou nedeľou - Nedeľou médií, čiže Dňom spoločenských komunikačných prostriedkov, má Cirkev možnosť reflektovať nad skúsenosťou, ktorú zažívala v posledných dvoch mesiacoch.

V náročnej situácii, keď pre prísne opatrenia proti pandémii nemohli byť ľudia osobne prítomní na liturgiách vo svojich kostoloch, sa médiá stali prostriedkom duchovného kontaktu so sviatostným Ježišom a spoločenstvom Cirkvi. Svätý Otec pri jednej zo svojich ranných slávení v homílií zdôraznil, že ide o mimoriadnu situáciu a že sa treba vyvarovať „virtualizácie Cirkvi“. Od 18. mája, keď je v Taliansku i vo viacerých ďalších krajinách opäť možnosť prísť na svätú omšu do kostola, sa ranné televízne prenosy skončili.

Ranné slávenia Svätého Otca Františka boli v priamom prenose vysielané z kaplnky Domu sv. Marty od pondelka 9. marca až do nedele 17. mája. Denné prenosy uzavrela Eucharistia nad hrobom sv. Jána Pavla II. pri storočnici jeho smrti 18. mája. Svätý Otec na záver ranných svätých omší vždy vystavil Eucharistiu na krátku adoráciu, ktorú ukončil eucharistickým požehnaním.

Za túto formu vytrvalej pastierskej služby počas dlhej doby ťaživej karantény, ktorá preklenula liturgické obdobia Pôstu a Veľkej noci, dostal pápež František mnoho poďakovaní od ľudí. V mnohých domácnostiach sa počas tohto dlhého obdobia vytvorila osobitná duchovná atmosféra. Kým pre nás v Európe sa táto atmosféra spájala so skorými rannými hodinami, na iných miestach zemegule to bolo v časovom posune podľa geografického pásma.

Na Slovensku mohli byť veriaci vďaka katolíckym mediálnym kanálom v dennom spojení so slávením svätej omše, ktorú pápež každodenne obetoval na osobitný úmysel za trpiacich i za milosrdných Samaritánov dneška. Jeho povzbudivé homílie spolu s pozvaniami k duchovnému svätému prijímaniu denne dodávali nádej a cítenie Božej blízkosti najrôznejším osobám.

V textovej podobe homílie z tohto obdobia vyšli ako elektronická kniha Vatikánskeho knižného vydavateľstva s titulom Silní v súžení (Forti nella tribolazione). Ich slovenské preklady sú k dispozícii na portáli Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News a ako video s tlmočením si ich možno pozrieť vo videoarchíve Televízie LUX.

Svedectvá o atmosfére duchovných momentov pri sledovaní svätých omší pápeža Františka z uplynulého obdobia putujú sociálnymi sieťami. Atmosféru prežívania týchto mimoriadnych chvíľ v rodinách i v súkromí jednotlivcov zachytáva krátke video z dielne Vatican News.

-mh, jb-

Väzni v rímskej väznici Rebibbia sledovali ranné omše v priamom prenose
22 mája 2020, 13:29