Hľadaj

Páter Marco Tasca OFM Conv., na snímke z biskupskej synody o mladých (okt. 2018) Páter Marco Tasca OFM Conv., na snímke z biskupskej synody o mladých (okt. 2018) 

Novým arcibiskupom Janova je minorita páter Marco Tasca

Svätý Otec František prijal zrieknutie sa pastoračného riadenia Janovskej metropolitnej arcidiecézy, predložené kardinálom Angelom Bagnascom, ktorý úrad zastával od roku 2006 a pred dvoma rokmi dosiahol kánonický vek. Za nového arcibiskupa metropolitu Janova vymenoval Svätý Otec pátra Marca Tascu OFM Conv., niekdajšieho generálneho ministra minoritov - Rádu menších bratov konventuálov.

Personálne rozhodnutia pápeža Františka zverejnila Svätá stolica v piatok 8. mája.

Nominovaný arcibiskup metropolita páter Marco Tasca má 62 rokov a pochádza z oblasti Padovy. Do Rádu menších bratov konventuálov vstúpil už vo veku 11 rokov vstupom do františkánskeho malého seminára. Po ukončení stredoškolského štúdia bol v roku 1976 prijatý do noviciátu a v roku 1981 zložil v Padove definitívne sľuby. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1983.

Po licenciátnych štúdiách psychológie a pastorálky páter Marco Tasca pôsobil na viacerých postoch v rámci rehoľnej Provincie sv. Antona Paduánskeho. Bol rektorom malého seminára a neskôr rektorom veľkého seminára v Padove, kde aj vyučoval psychológiu a pastorálenu teológiu. Ďalej pôsobil ako gvardián a v rokoch 2005-2007 ako provinciálny minister. Službu generálneho ministra rádu vykonával páter Tasca v rokoch 2007-2019, dve funkčné obdobia.

Ako generálny minister minoritov bol páter Marco Tasca tiež prezidentom Konferencie františkánskych generálnych ministrov a Františkánskej rodiny. Zúčastnil sa na troch biskupských synodách: o novej evanjelizácii, o rodine a o mladých.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

08 mája 2020, 17:31