Hľadaj

Kardinál Jozef Tomko vo svojom byte vo Vatikáne Kardinál Jozef Tomko vo svojom byte vo Vatikáne

Kardinálske výročie Jozefa Tomka oslávili v Pápežskom slovenskom kolégiu

V rímskom Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda si v nedeľu 31. mája za účasti kardinála Jozefa Tomka pripomenuli 35. výročie jeho kreovania na kardinála pápežom sv. Jánom Pavlom II. Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov predsedal eucharistickej slávnosti zoslania Ducha Svätého za účasti kňazov a rehoľných sestier kolégia a za prítomnosti zástupcov oboch slovenských veľvyslanectiev v Ríme.

Červený biret prijal Jozef Tomko z rúk pápeža sv. Jána Pavla II. na slávnostnom konzistóriu v predvečer Turíčnej nedele 25. mája 1985. Rektor kolégia, duchovný otec Pavol Zvara vo svojom príhovore pripomenul význam tohto historického momentu pre Slovensko v dobe, keď u nás vládol režim „s neľudskou tvárou“. Hlavné životné poslanie kardinála Tomka v službe svetových misií dal do súvisu s misijným poslaním Cirkvi, ktoré má svoj rozbehový impulz práve v Turícach.

V slovenskom kolégiu pripravili pri tejto príležitosti 

aj zostrih dokumentárnych videozáznamov z historických udalostí pred 35 rokmi. Premietanie živo pripomenulo hlboký vzťah sv. Jána Pavla II. k Slovensku.

Kardinál Jozef Tomko pri tejto príležitosti prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu vyjadril svoj vrúcny vzťah k rodnej vlasti. 96-ročný kardinál pozdravil všetkých, ktorí na neho pamätali i pri tomto výročí. Spolu s poďakovaním vyjadril žičenie, „aby sme mali viac takých príležitostí, kde by Duch prevládol“, a „aby nám chvíle Ducha zostali v srdci ako cieľ celej našej práce“.

Pozdrav kardinála Jozefa Tomka gratulantom
Homília rektora kolégia Pavla Zvaru

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

31 mája 2020, 20:06