Hľadaj

Generálny sekretár Medzinárodnej katolíckej charity Aloysius John Generálny sekretár Medzinárodnej katolíckej charity Aloysius John

Medzinárodná katolícka charita už myslí na budúce dôsledky pandémie

Generálny sekretár Medzinárodnej katolíckej charity vyjadril obavy, že pandémia by mohla „viesť k stigmatizácii nakazených koronavírusom ako aj k diskriminácii zraniteľných skupín v spoločnosti, ako sú migranti a utečenci“. Organizácia pozorne analyzuje situáciu a zapája svoju sieť do zápasu s touto výzvou.

Medzinárodná katolícka charita Caritas Internationalis, ktorej poslaním je podieľať sa na misii Katolíckej cirkvi v službe chudobným a podporovať charitu a spravodlivosť po celom svete, prispôsobuje svoju činnosť pohotovostnej situácii pandémie koronavírusu. Generálny sekretár organizácie Aloysius John v rozhovore pre vatikánsky denník L´Osservatore Romano v jeho elektronickom vydaní z 2. apríla uviedol:

„V tomto čase silnej krízy, ba i tragédie, pokračuje Medzinárodná charita v práci prijímania, sprevádzania a pomoci tým, ktorých sa to priamo či nepriamo dotýka. Aby sme lepšie čelili kovidu-19, kľúčovým je zber informácií a osveta. Osoby, obzvlášť tie najzraniteľnejšie, musia mať právo na informácie a dostať správne nasmerovanie, aby sa vyhli nakazeniu.

Toto sa koná využívaním médií, ktoré prevádzkuje Katolícka cirkev, ako rádio či noviny. V Rwande napríklad Cirkev šíri pre komunity výzvy, aby si uvedomili nebezpečenstvo. V Singapure miestna charita sprevádzkovala službu dohliadania, na pripomínanie všetkým, že je nevyhnutné dodržiavať opatrenia osobnej hygieny.

V Taliansku inštitúcie Charity pokračujú vo svojej misii pre chudobných cez vývarovne, distribúciu teplých jedál a nocľahárne. Okrem toho poskytuje seniorom službu „na diaľku“ cez pomoc mladých dobrovoľníkov. V Medzinárodnej charite sme zriadili krízovú bunku Covid-19 a vytvorili sme pracovnú skupinu, aby monitorovala, sledovala a poskytovala informácie a pomoc našej sieti.

Službu chudobným nemôže vírus zastaviť. Kreatívnym úsilím a zachovávaním všetkej prevencie budeme naďalej pomáhať tým najzraniteľnejším.“

Zodpovednosť za zastavenie pandémie je spoločná a podobne aj pomoc chudobným v prejavovaní solidarity, čo často pripomína aj Svätý Otec František, zdôraznil ďalej v rozhovore pre vatikánsky denník generálny sekretár Caritas Internationalis Aloysius John:

„Sme prepojení, ale aj krehkí; bojovať proti šíreniu sa vírusu je predovšetkým kolektívna zodpovednosť. Zároveň musíme vychádzať v ústrety potrebám tých, ktorí nie sú nakazení, ale sú nepriamymi obeťami tejto krízy. Pýtam sa ako tie tisícky Bangladéšanov, čo sa živia pouličným obchodom, zvládajú tento mimoriadny čas.

V Medzinárodnej charite máme obavy aj o ľudí v najchudobnejších krajinách, ktorým hrozí, že prídu o príjem zo svojej práce, v ktorej nemôžu pokračovať. A čo povedať o tých s nestálym zamestnaním, ktorí sú bez sociálneho poistenia?

Myslím, že nastal čas preukázať solidaritu, lásku a starostlivosť. Minulý piatok nám pápež František povedal, že koronavírus musí viesť aj k tomu, že vydáme zo seba to najlepšie; a je to tak, musí sa na svetlo dostať ľudskosť, pretože všetci sme ľudské bytosti a musíme žiť v solidárnosti ako jedna ľudská komunita. To by sa mohlo dosiahnuť cez delenie sa o prostriedky, pomáhaním tým, čo potrebujú podporu, ako to robia pobočky Charity na južnej pologuli.

Tento duch bude ešte potrebnejší, keď už budeme von z tejto tragédie. Okrem toho dúfam, že to, čo sa deje v Európe, nám nezabráni ujímať sa starostlivosti a podieľať sa na riešení problémov a ťažkostí druhých.“

-mh, jb-

03 apríla 2020, 13:18