Hľadaj

Kardinál Angelo De Donatis, vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu Kardinál Angelo De Donatis, vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu 

Kardinál De Donatis sa uzdravuje z Covidu, z nemocnice pozdravil veriacich

Od 30. marca je v nemocničnej liečbe s diagnózou Covid-19 vikár Svätého Otca pre mesto Rím kardinál Angelo De Donatis. Z nemocnice Gemelli, kde je hospitalizovaný, rozoslal 66-ročný kardinál v stredu 8. apríla odkaz: „Vďaka Bohu sa uzdravujem a onedlho by som mal byť prepustený“.

Kardinál ďakuje celému zdravotníckemu personálu Polikliniky Gemelli 

za starostlivosť, ktorú venujú jemu i všetkým ostatným pacientom. Všetkým veriacim Rímskej diecézy píše: „Chcem vám vyjadriť moje ďakujem za mocnú a neúnavnú modlitbu, ktorú som cítil v týchto dňoch strádania a choroby“. Ďakuje pápežovi Františkovi ako biskupovi Ríma za jeho modlitbu a prejavenú otcovskú blízkosť, prejavenú aj v tejto situácii.

Kardinál Angelo De Donatis zároveň povzbudil veriacich k hlbokému prežívaniu Veľkej noci. Delí sa s myšlienkou z meditovania Evanjelia počas týchto dní: „Nikto z nás sa nemôže skutočne pripraviť na Veľkú noc bez toho, aby uznal, že na prvom mieste je to sám Ježiš, kto vrúcne túži sláviť Paschu spolu s nami“.

-jb-

09 apríla 2020, 10:00