Hľadaj

Vatican News

Zbierka pre Svätú zem opäť pomôže zachovať prítomnosť kresťanov

Na Veľký piatok sa bude tradične konať zbierka pre Svätú zem, o ktorej použitie sa stará Kustódia Svätej zeme spolu s Kongregáciou pre východné cirkvi. Prefekt kongregácie kardinál Leonardo Sandri aj tento rok v liste biskupom vysvetlil ciele a význam zbierky a tiež kľúč na rozdelenie dotácií.

Zbierka pre Svätú zem sa zrodila z túžby pápežov na zachovanie silného spojenia medzi všetkými kresťanmi na svete a svätými miestami. Tradične sa organizuje na Veľký piatok – tento rok to bude 10. apríla – a je hlavným zdrojom na podporu života, ktorý sa odohráva okolo svätých miest.

Prostredníctvom zbierky chce Cirkev stáť po boku cirkevných komunít na Blízkom východe, píše dokument Kongregácie pre východné cirkvi, priložený k listu kardinála Sandriho a k výkazu o použití minuloročnej zbierky, ktorý dodali bratia františkáni zo Svätej zeme.

Kardinál Sandri v liste píše, že vo Svätej zemi zvláštnym spôsobom tamojšie kresťanské spoločenstvo vždy zaujímalo „dôležité a osobitné miesto v srdci univerzálnej Cirkvi“. Pripomína, že Svätá zem je tým fyzickým miestom, kde Ježiš prežíval svoju agóniu a premenil ju vo vykupiteľské dielo vďaka nekonečnej láske.

Zbierka napomáha zachovaniu prítomnosti kresťanov na týchto miestach. Kardinál Sandri pripomína aj angažovanosť Cirkvi v dialógu a vytváraní pokojného spolužitia s inými náboženstvami, zvlášť moslimami, v duchu Deklarácie z Abú Zabí.    

Kustódia Svätej zeme dostáva 65% výťažku zbierky, zatiaľ čo zvyšných 35% ide pre samotnú Kongregáciu pre východné cirkvi. Tá používa tieto finančné prostriedky na prípravu bohoslovcov a podporu duchovenstva, na školské a kultúrne aktivity v jednotlivých cirkevných zložkách na Blízkom východe.

Medzi územia, ktoré využívajú rôzne formy podpory tejto zbierky patria: Jeruzalem, Palestína, Izrael, Jordánsko, Cyprus, Sýria, Libanon, Egypt, Etiópia, Eritrea, Turecko, Irán a Irak.

-mh, jb-

05 marca 2020, 14:36