Hľadaj

Mons. Ján Kuboš, vymenovaný za pomocného biskupa Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš, vymenovaný za pomocného biskupa Spišskej diecézy 

Svätý Otec vymenoval za spišského pomocného biskupa Mons. Jána Kuboša

Svätý Otec František vymenoval za pomocného biskupa Spišskej diecézy vdp. Jána Kuboša, ktorý je členom kňazského zboru spomenutej diecézy a momentálne pôsobil ako farár a dekan v Kežmarku. Svätý Otec mu pridelil titulárne sídlo Quiza.

Mons. Ján Kuboš má 54 rokov. Narodil sa 28. februára 1966 v Trstenej. Kňazskú vysviacku prijal 18. júna 1989 v Bratislave. Ako kaplán postupne pôsobil v Podolínci, Svite, Liptovskom Mikuláši a Ružomberku. Následne bol menovaný za farára v Liptovskej Osade a vykonával aj pastoračnú službu v Nápravno-výchovnom ústave v Ružomberku.

V období 1997 - 2017 bol špirituálom v kňazskom seminári a odborným asistentom na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. V roku 1998 získal licenciát z kánonického práva na Katolíckej univerzite v Lubline (titul ICLic.). Od roku 2001 je sudcom  Cirkevného súdu Spišského biskupstva.

Od roku 2017 je duchovný otec Ján Kuboš farárom a dekanom v Kežmarku. V súčasnosti je aj členom Presbyterskej rady, Rady konzultorov, direktorom pre pastoráciu povolaní v diecéze a členom diecéznej liturgickej komisie. Plynule hovorí po francúzsky, rusky a poľsky, pasívne taliansky a anglicky.

Správa vatikánskeho Tlačového strediska

Oficiálny životopis

Reakcia novovymenovaného biskupa

-jb-

25 marca 2020, 12:00