Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Počet katolíkov celosvetovo narastá, presahuje 1, 3 miliardy

Ústredný štatistický úrad Katolíckej cirkvi zverejnil štatistické údaje aktualizované k roku 2018, ktoré ukazujú mierny rast počtu katolíkov celosvetovo. Počet kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok síce celkovo klesá, ich prírastky však vidno v Afrike a Ázii.

Ako uvádza štatistický úrad Svätej stolice, medzi rokmi 2013 – 2018 bol na piatich kontinentoch zaznamenaný asi 6% nárast počtu pokrstených katolíkov, ktorý sa celkovo zvýšil z 1, 254 miliardy na 1, 329 miliardy, čo predstavuje zvýšenie o 75 miliónov ľudí.

Z celkového počtu katolíkov vo svete žije 48% v Amerike, 22% v Európe a 11% v Ázii, kde došlo k mimoriadnemu nárastu. Od roku 2018 tvoria katolíci necelých 18% svetovej populácie.

Štatistický úrad zaznamenal, že v rokoch 2013 až 2018 sa zvýšil počet biskupov o takmer 4%:  z 5 173 na 5 377.

Napriek celkovému nárastu katolíkov, klesol počet katolíckych kňazov, celosvetovo o 0,3%. Pri detailnejšom náhľade sa v rokoch  2013 – 2014 počet kňazov zvýšil o 1400, avšak pokles nastal medzi rokmi 2016 – 2018.

Pokles kňazských a rehoľných povolaní sa Ázie a Afriky nedotkol

Napriek tendencii klesania kňazských a rehoľných povolaní vo svete, zvýšil sa počet povolaní v krajinách Afriky (o 14%) a Ázie (o 11%). V Amerike je počet stabilný, v Európe je pokles o viac ako 7% a v Oceánii tiež pokles niečo nad 1%. V silnom rozvoji je počet stálych diakonov vo svete, ktorý narástol o 10%, pokračuje však pokles rehoľníkov - nekňazov (o 8%).

Významne klesajúca je aj dynamika povolaní v ženských reholiach, celkovo s úbytkom 7,5%, stále medzi rokmi 2013 – 2018. Pokles 15% zaznamenala Európa, 14% Oceánia a 12% Amerika. Naopak v Afrike a Ázii je jednoznačne silný nárast, v krajinách Afriky presahuje 9% a v ázijských krajinách je pod 3%.

Na záver svojej správy vatikánsky Ústredný štatistický úrad Katolíckej cirkvi uviedol aj počet kandidátov na kňazstvo, ktorý celosvetovo klesol z 118 251 v roku 2013 na 115 880 v roku 2018. S výnimkou Afriky postihuje tento pokles všetky kontinenty, z najväčšej časti je to Európa (až  o 16%) a Amerika (pokles o 9%). Afrika naopak vykazuje 16-percentný nárast.

-mh-

28 marca 2020, 19:43