Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka

Dnes večer sa Cirkev spojí so Svätým Otcom pri Urbi et Orbi

Všetci katolíci z celého sveta sú dnes, v piatok 27. marca, o 18.00 pozvaní jednohlasne volať k Bohu, v duchovnom spojení s pápežom Františkom prostredníctvom médií. Osobitná modlitba na zastavenie pandémie Covid-19, ktorej bude Svätý Otec predsedať na priestranstve pred Bazilikou sv. Petra bez fyzickej účasti veriacich, bude vysielaná médiami v priamom prenose.

Pápež pozval veriacich spojiť sa s ním pri tejto osobitnej modlitbe už v nedeľu 22. marca pri modlitbe Anjel Pána, keď povedal:

„Budeme počúvať Božie slovo, prednesieme naše prosby a budeme adorovať Najsvätejšiu sviatosť, s ktorou na záver dám požehnanie Urbi et Orbi, s ktorým bude spojená možnosť prijať úplné odpustky.“

Do Vatikánu prevezú milostivý kríž i vzácnu ikonu Panny Márie

Ako informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, počas tejto mimoriadnej udalosti budú do Vatikánu prenesené dva vzácne predmety zbožnosti, ktoré už v minulosti pomohli Rimanom v časoch epidémií: ikonu Panny Márie - Záchrany rímskeho ľudu (Salus populi romani) a kríž z Kostola sv. Marcela. Umiestnené budú pri vstupnej bráne do Vatikánskej baziliky.

Približne hodinová modlitbová iniciatíva sa dnes o 18. začne počúvaním Božieho slova, po ktorom prednesie svoju meditáciu pápež František. Na oltári v átriu pred vstupom do baziliky bude vystavená Najsvätejšia sviatosť oltárna. Po prosebnej modlitbe pápež udelí eucharistické požehnanie „Urbi et orbi“ (mestu a svetu). Formulu vyhlásenia odpustkov prednesie arcikňaz Vatikánskej baziliky kardinál Angelo Comastri.

Cez priamy prenos vatikánskych médií budú môcť udalosť sledovať veriaci celého sveta, duchovne sa zúčastniť a prijať požehnanie a odpustky. Na Slovensku ju budú prenášať v komentovaných prenosoch televízie TV LUX, RTVS a TA3. Portál Vatican News bude živý prenos komentovať v deviatich svetových jazykoch aj v posunkovom jazyku pre nepočujúcich.

Pripomeňme, že už na Slávnosť Zvestovania Pána v stredu 25. marca na poludnie sa pápež spolu s kresťanmi rôznych denominácií z celého sveta spojil v jednohlasnej modlitbe Otčenáš na zastavenie pandémie Covid-19.

Požehnanie Urbi et orbi a úplné odpustky

Požehnanie „mestu a svetu“, pri ktorom je možné získať úplné odpustky aj sledovaním priamych prenosov cez médiá, pápeži zvyčajne udeľujú na Vianoce, Veľkú noc a pri mimoriadnych príležitostiach, ako je zvolenie pápeža či podujatia počas jubilejných rokov.

Úplné odpustky môžu dnes počas sledovania Urbi et orbi veriaci získať na základe podmienok stanovených dekrétom Apoštolskej penitenciárie z 20. marca, ktorý bol vydaný v súvislosti s pandémiou Covid-19. Cirkev ním umožňuje získanie odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.

Mariánska ikona a milostivý kríž ochránili Rím v časoch epidémií

Pripomeňme, že k milostivému Kristovmu krížu i k milostivej ikone Matky Božej, ktoré budú vystavené na Námestí sv. Petra, putoval Svätý Otec už v nedeľu 15. marca. Počas krátkej púte prosil o zastavenie pandémie v Taliansku i na celom svete.

Zavítal najprv do Baziliky Santa Maria Maggiore, kde je umiestnená ikona Salus populi romani, a potom do Kostola sv. Marcela, kde sa uchováva milostivý kríž, ktorý kedysi zachránil Rím v čase moru.

Pripomeňme si históriu: v roku 593 pápež sv. Gregor Veľký niesol milostivú ikonu Salus populi romani v procesii na zastavenie moru. V roku 1837 pred ňou Gregor XVI. vyprosoval zastavenie cholerovej epidémie. Pápež František k nej pravidelne prichádza pomodliť pred každou apoštolskou cestou a rovnako i pri návrate z letiska.

Oltár Salus populi romani v hlavnej mariánskej bazilike je vzácny aj slovanským národom ako miesto pápežského schválenia liturgických kníh preložených sv. Cyrilom a Metodom.   

Milostivý kríž veľkých rozmerov s Kristovou sochou z dreva sa uchováva v bočnej kaplnke Kostola sv. Marcela na Via del Corso (San Marcello al Corso) neďaleko Benátskeho námestia. Mesto Rím si pred týmto krížom s Ukrižovaným Kristom s vďakou pripomína záchranu z morovej nákazy v roku 1522.

Kríž z Kostola sv. Marcela sa zázračne zachránil neporušený pod sutinami pri požiari v roku 1519, ktorý kostol celkom zničil. O tri roky neskôr počas tzv. Veľkého moru (Grande Peste) kríž nosili 16 dní v kajúcich procesiách cez jednotlivé štvrte Večného mesta. Od roku 1600 sa pravidelne používal pri sláveniach Svätých rokov. V roku 2000 sv. Ján Pavol II. s týmto krížom slávil vyvrcholenie Veľkého Jubilea.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

27 marca 2020, 14:42