Hľadaj

Parmský eparcha Milan Lach SJ na audiencii (archívna snímka z 1. júna 2018) Parmský eparcha Milan Lach SJ na audiencii (archívna snímka z 1. júna 2018)

Svätý Otec prijal východných katolíckych biskupov USA

Na návštevu Ad limina apostolorum prišla do Ríma už posledná z celkovo 15 skupín biskupov USA, ktorú tvoria biskupi východných katolíckych cirkví. Svätý Otec František sa s nimi stretol vo štvrtok 20. februára dopoludnia. V skupine je aj eparcha Milan Lach SJ, biskup Ruténskej eparchie Parma, sídliacej v štáte Ohio.

V 15-člennej skupine na audiencii boli z byzantského rítu piati biskupi ukrajinských gréckokatolíkov na čele s filadelfským arcibiskupom Borysom Gudziakom, traja ruténski gréckokatolícki biskupi na čele s pittsburgským arcibiskupom Williamom Ch. Skurlom, vrátane vladyku Milana Lacha, a tiež rumunský gréckokatolícky biskup. Z iných rítov to boli biskupi komunít: grécko-melchitskej, sýrskej, maronitskej, arménskej a sýrsko-malabarskej, z rôznych častí USA.

-jb- 

Aktualizované: 21.2.2020, 10:27

20 februára 2020, 12:25