Hľadaj

20200205_111704.jpg

Slovenskí a českí jezuiti na Velehrade upevnili vzájomnú jednotu

Na moravskom Velehrade sa od 3. do 5. februára 2020 stretlo vyše 70 slovenských a českých jezuitov. V atmosfére modlitby a delenia sa so skúsenosťami z plnenia misie sa venovali budovaniu vzťahov v perspektíve možného budúceho zjednotenia rehoľných provincií na Slovensku a v Čechách.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Cieľom stretnutia bolo lepšie sa poznať a posilniť jednotu myslí a sŕdc. Program moderovala dvojica jezuitov z európskeho koordinačného ústredia jezuitov v Bruseli: páter Franck Janin, ktorý je prezidentom Jezuitskej konferencie európskych provinciálov a jeho sekretár páter José de Pablo.

Slovenskí a českí jezuiti sa na tri dni zahĺbili do osobnej i spoločnej modlitby a o jej plody sa delili v rozhovoroch v 12 malých skupinkách i v pléne. Vychádzajúc z Ježišových slov „vy ste soľ zeme“, „vy ste svetlo sveta“ si vyprosovali milosť správne rozlíšiť a spoznať, k čomu ich Pán pozýva. Pri adorácii a slávení Eucharistie prosili o Božie požehnanie pre proces rozlišovania ohľadom zjednocovania provincií.

Obe provincie začiatkom roka vytvorili spoločnú komisiu pre otázku zjednocovania. Stretnutie na Velehrade za účasti 50 slovenských a 20 českých jezuitov bolo prvým takéhoto druhu. Spolupráca už beží v niekoľkých oblastiach, najmä vo formácii. Noviciát sv. Stanislava Kostku v Ružomberku slúži pre obe provincie. Mladí jezuiti sa aj počas ďalšej formácie každoročne stretávajú. Traja slovenskí jezuiti pôsobia v Českej provincii a jeden český páter na Slovensku.

Medziprovinčné stretnutie jezuitov na Velehrade vyvrcholilo koncelebrovanou svätou omšou v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie a svätých Cyrila a Metoda, pri ktorej spolu s ostatnými spolubratmi koncelebrovali provinciáli Čiech a Slovenska, pátri Petr Přádka a Rudolf Uher. Kázal páter Viliam Karľa z komunity v Prešove. Pri slávnosti si obnovili svoje rehoľné sľuby trinásti mladí jezuiti.

Velehrad ako symbolické miesto jednoty prispel k hlbokej duchovnej a bratskej atmosfére stretnutia. Pri hrobke za oltárom pútnickej baziliky si jezuiti mohli uctiť pamiatku kardinála Tomáša Špidlíka, ktorého osobnosť zostáva trvalým symbolom dialógu, otvorenosti a priateľstva v Pánovi.

07 februára 2020, 19:42